Személyzeti munkatársaknak

Tisztelt Munkatársak!

Az alábbiakban találhatóak az Erasmus+ pályázattal kapcsolatos linkek, melyek a személyzeti pályázáshoz szükségesek. Felmerülő kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal az erasmus@pte.hu e-mail címen!

Erasmus+ Program staff training (STT)

Pályázati felhívás 2019/20. tanévi személyzeti képzésre adminisztratív dolgozók és nem-oktatói funkciót is ellátó oktatók részére

 

A Pécsi Tudományegyetem pályázatot ír ki a 2019/2020. tanévre adminisztratív (nem-oktatói munkakörben) dolgozók, illetve oktatói, tanári munkakörben alkalmazott, de adminisztratív feladatokat is ellátó dolgozók részére a mobilitási programban való részvételére.

 

A mobilitási típus neve: személyzeti képzés (staff training).

A személyzeti képzést 2019.10.21.  – 2020.01.30. közötti intervallumban kell megvalósítani.

 

A pályázat célja:

Az adminisztratív személyzet mobilitásának célja, hogy az Egyetem adminisztratív állományában dolgozó munkatársak, valamint jelentős kari adminisztratív feladatot is ellátó oktatók szakmai továbbképzését elősegítse, az Egyetem egésze számára hasznosítható tapasztalatok, jó gyakorlatok megszerzését támogassa. Pályázhat oktató, a PTE fenntartásában működő köznevelési intézmény tanára is, amennyiben nem oktatási tevékenység megvalósítására vonatkozik a pályázat.

 

A pályázat tárgya:

5 napos szakmai tapasztalat:

 • A pályázat keretében minimum 2 munkanap - maximum 5munkanap időtartamra lehetséges pályázni:
 • Partneregyetemhez, oktatási intézményhez – jó gyakorlatok átvétele, képzésben való részvétel érdekében; Elsődlegesen az Erasmus+ európai partnerintézményeinket ajánljuk a pályázók részére célintézményként, továbbá minden évben más partner jó tapasztalatainak megismerését, és elsajátítását javasoljuk.
 • Külföldi vállalkozáshoz, kormányzati, nem kormányzati szervhez, szövetséghez, kamarához, non-profit szervezethez, kutatóközponthoz – vállalati kapcsolatok erősítése, szakmai gyakorlatok szervezése érdekében;
 • Képzési célú szakmai találkozón, tréningen való részvételre,
 • Konferencia-részvétel nem támogatható!

 

Nyelvtanulás

 • Intenzív nyelvi továbbképzésen (angol és német nyelvből) való részvétel maximum 5 munkanap időtartamra, az intézményből 6-8 fő, a rendelkezésre álló keret eléréséig!
 • Oktatók a személyzeti mobilitás keretei között nem vehetnek részt idegen nyelvi nyelvtanulási programokban!
   

Milyen támogatást ad a program?

Az Erasmus+ program keretében a támogatottak megélhetési és utazási támogatásban részesülhetnek.

 

A támogatás mértéke:

A támogatás összege két tényezőből tevődik össze: egyrészt függ a célország napi megélhetési rátájától, amellyel a kinn töltött napokat (utazási napokon kívül) kell megszorozni, másik tényező az utazási távolság alapján számítandó. Ezeket az összegeket az alábbi táblázatok tartalmazzák:

 

Várható ösztöndíj összegek a 2019-2020-as tanévre:

Fogadó ország 1.-14. nap
Magas megélhetési költségű országok: ((Dánia (DK), Finnország (FI), Írország (IE),  Norvégia (NO), Svédország (SE), Nagy-Britannia (UK)) Izland 170 € / nap
Közepes megélhetési költségű országok: (Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Németország (DE), Görögország (EL), Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Olaszország (IT), Hollandia (NL),  Málta (MT), Portugália (PT)) 140 € / nap
Alacsonyabb megélhetési költségű országok: (Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK),  Macedónia (MK), Törökország (TR)) 110 € / nap

 

Egyszeri Utazási támogatás távolság alapján:

0 – 99 km 20 €
100 – 499 km 180 €
500 – 1.999 km

275 €

2.000 – 2.999 km 360 €
3.000 – 3.999 km 530 €
4.000 – 7.999 km 820 €
8.000 – 19.999 km 1.100 €

A Pécs és a célegyetem közötti távolság kizárólag az Európai Bizottság által közzétett Távolság Számláló (Distance Calculator) segítségével számítható ki: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 

Az Erasmus+ támogatás csupán hozzájárul a külföldi út megvalósításához, a kiutazás és a kinn-tartózkodás teljes költségét nem minden esetben fedezi.

A mobilitási időszak kezdő napja az a nap, amelyen a résztvevő először köteles a fogadó szervezetnél megjelenni, a befejező napja az a nap, amikor a résztvevő a fogadó szervezetnél utoljára köteles megjelenni. Az utazási idő a mobilitási időszakba nem számít bele!

 

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Az vehet részt az Erasmus+ mobilitási programban, aki:

 • főállású alkalmazott; (próbaidőn lévő munkatársak pályázatát nem áll módunkban támogatni)
 • megfelelő szintű nyelvtudással rendelkezik ahhoz, hogy a fogadó intézményben kommunikálni tudjon. A nyelvtudás nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy belső nyelvi szintfelmérő eredményéről szóló dokumentummal igazolható. Amennyiben egyikkel sem rendelkezik, a pályázónak nyilatkoznia kell nyelvismeretéről az Europass önéletrajzi kritériumainak megfelelően. A nyelvvizsgával nem rendelkezők bizottsági meghallgatáson vesznek részt.
 • pályázatában megfogalmazott program egybeesik a szervezeti egység és az egyetemi stratégiai céljaival.
   

A PTE központi egységeiben, karain, köznevelési és gyógyító tevékenységet ellátó szervezeti egységeiben az alábbi területen dolgozó munkatársak pályázhatnak:

 • Erasmus+ programmal foglalkozó tanszéki / kari / központi koordinátorok,
 • külföldi hallgatókkal vagy nemzetközi projektekkel foglalkozó munkatársak,
 • tanulmányi csoportok vezetői és munkatársai, kari Neptun felelősök
 • a Kreditátviteli Bizottság tagjai,
 • marketing és PR területen dolgozó kollegák,
 • gazdasági osztály munkatársai,
 • a Jogi Főosztály munkatársai,
 • informatikusok,
 • pályázati területen dolgozók,
 • technológiai transfer területén dolgozók,
 • könyvtárakban - levéltárban dolgozók,
 • adminisztratív feladatot is ellátó oktatók,
 • a Klinikai Központban és az egyetemi gyógyszertárban dolgozók,
 • a köznevelési intézményekben dolgozók.
   

A 2019/2020. tanévben várhatóan összesen 70-85 fő mobilitása támogatható.

Beadás előtt feltétlenül olvassák végig ezt a pályázati felhívást.

 

Pályázati dokumentumok:

Egy nyomtatott példányban kell az alábbi dokumentumokat beadni:

 • kitöltött pályázati űrlap; (szó szerint megegyező, vagy nagyon hasonló szövegezésű pályázatok elutasításra kerülnek formai okokra való hivatkozással)
 • a közvetlen munkahelyi vezető által jóváhagyott és a fogadó féllel egyeztetett és aláírt munkaterv (Erasmus+ angol nyelvű formanyomtatvány, Workplan), amely év-hónap napra pontosan rögzíti a mobilitás időtartamát!
   

Az alábbiakat a pályázati felületen (Neptun) kell csatolni:

(amennyiben probléma merül fel a Neptun belépéssel, és a pályázat elérésével, kérjük keresse az OIG Neptun csoportot):

 • kitöltött pályázati űrlap MAGYAR NYELVEN ; (szó szerint megegyező, vagy nagyon hasonló szövegezésű pályázatok elutasításra kerülnek formai okokra való hivatkozással)
 • a közvetlen munkahelyi vezető által jóváhagyott és a fogadó féllel egyeztetett és aláírt munkaterv (Erasmus+ angol nyelvű formanyomtatvány, Workplan), amely év-hónap napra pontosan rögzíti a mobilitás időtartamát!
 • Aláíratás sorrendje: 1. külföldi egyetem, 2. pályázó, 3. pályázó felettese!
 • fényképes szakmai önéletrajz; (magyar nyelven)
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata vagy a célországtól és szakterülettől függő nyelvtudás igazolása;
 • Erasmus+ partneregyetem által megrendezésre kerülő úgynevezett Staff Weekre irányuló pályázat esetén a pályázati űrlap mellékleteként elég benyújtani a fogadó egyetem visszaigazoló e-mailjét a Staff Weekre elnyert helyről, ez esetben a munkaterv intézhető az ösztöndíj elnyerését követően, de legkésőbb 40 nappal az utazás a staff week kezdő napja előtt a kiutazónak le kell adni a 3 aláírással ellátott dokumentumot!  (http://staffmobility.eu/staff-week-search)

A hiányos, feltételeknek nem megfelelő vagy határidő után érkező pályázatokat nem áll módunkban befogadni!!

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatot a központi pályázati kiírás alapján az elektronikusan kitöltött, nyomtatott és aláírt pályázati űrlapon kell benyújtani a fent említett mellékletekkel együtt a PTE Kapcsolati és Nemzetköziesítési Igazgatóságára 2019. szeptember 18. 12 óráig (a határidő éles, a Neptun lezár déli 12 órakor!!) Belső posta megfelelő (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. 106-os iroda) Postai beérkezés dátuma: másnap azaz 2019. szeptember 19. 15 óra, a fent említettektől eltérően hibásan, késve beérkező anyagok automatikusan elutasításra kerülnek formai hibára hivatkozva.

 

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a beadási határidőt követő 3-4 héten belül az egyetem által felállított szakmai bizottság bírálja el, és készít javaslatot a Külügyi Bizottság felé. A pályázatok elbírálásának általános szempontjai:

 • a pályázó a tervezett tevékenység megvalósulása esetén érvényesíteni tudja a megszerzett jó gyakorlatokat, ez által javítani tudja a szervezeti egység és az intézmény működését;
 • a pályázó a megszerzett tapasztalatait és a jó gyakorlatokat átadja a hasonló területen dolgozó munkatársainak (multiplikátor hatás érvényesülése);
 • a kiutazás járuljon hozzá az intézmény Erasmus+ mobilitásának minőségi és mennyiségi növekedéséhez, a nemzetköziesedés folyamatához, és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások színvonalának emeléséhez.

 

A támogatott pályázókkal az Egyetem támogatási szerződést köt a kiutazás előtt, a PTE által aláírt támogatási szerződés nélkül a szakmai út nem kezdhető meg, utólagos finanszírozásra nincs lehetőség. A támogatott pályázónak a hazaérkezést követő 15 napon belül kötelezően szöveges szakmai beszámolót kell készítenie a KNI MÖPI részére.

Az Erasmus+ program alapelvének megfelelően az adminisztratív személyzet mobilitása esetén is törekedni kell a kölcsönösség elvének betartására (a küldés-fogadás létszámának kiegyensúlyozottságára). Nem előírás, hogy a két egyetem, felsőoktatási intézmény között legyen érvényes megkötött bilaterális szerződés!

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben a kari koordinátorok, illetve Németh Judit Erasmus+ intézményi koordinátor áll rendelkezésükre. Amennyiben a pályázónak további információkra van szüksége az adott partner egyetemről, keresse a kari koordinátort is, illetve jelentkezési szándékáról emailben értesítse a kari koordinátort a pályázó.

Mindenkinek sikeres pályázást kívánunk!

 

Melléklet: 

Az Európai Bizottság Egész életen át tartó tanulás Erasmus mobilitási programja lehetőséget biztosít a felsőoktatási intézmények adminisztratív dolgozói számára külföldi partnerintézményekben történő továbbképzésre.

Letölthető nyomtatványok:

 

Staff week kereső adatbázis: Imotion

 

* Tisztelt Erasmus utazó!

Tájékoztatjuk, hogy a visszaérkezést követően esedékes on-line beszámoló elkészítéséhez egy személyre szóló e-mailt fog kapni „Erasmus beszámolási kötelezettség” tárgyában. Regisztrálnia többet nem kell a belépéshez, mert ebben az e-mailben fogja megkapni a hozzáférési adatokat.

Reméljük, hogy útja eredményes volt és hamarosan ismét pályázóink között köszönthetjük.

Üdvözlettel:
Tempus Közalapítvány

Nyelvtanfolyam:

Angol nyelvtanfolyam:

Egyesült Királyság | Írország | Málta | Spanyolország

 

Német nyelvtanfolyam:

Németország

 

Könyvtárlátogatás:

Ausztria | Egyesült Királyság | Németország | Románia

 

Szakmai tréning:

Közép- és Kelet-Európa: 

Ausztia | Csehország | Lengyelország | Németország | Románia

 

Nyugat-Európa:

Belgium | Egyesült Királyság | Hollandia

 

Észak-Európa:

Finnország | Izland | Svédország

 

Dél- és Dél-Kelet-Európa:

Görögország | Olaszország | Portugália | Spanyolország

 

 

Az alábbi adatbázis segít a staff week szervezésében: http://staffmobility.eu/staff-week-search