Személyzeti munkatársaknak

Tisztelt Munkatársak!

Az alábbiakban találhatóak az Erasmus+ pályázattal kapcsolatos linkek, melyek a személyzeti pályázáshoz szükségesek. Felmerülő kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal az erasmus@pte.hu e-mail címen!

              ERASMUS+ PROGRAM

STAFF TRAINING (STT)

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2022/23. TANÉVI SZEMÉLYZETI KÉPZÉSRE

ADMINISZTRATÍV DOLGOZÓK RÉSZÉRE

 

A Pécsi Tudományegyetem pályázatot ír ki a 2023/2024. tanévre adminisztratív (nem-oktatói munkakörben) dolgozók mobilitási programban való részvételére.

A mobilitási típus neve: személyzeti képzés (staff training).

 

A személyzeti képzést 2023.11.13.  – 2024.02.16. közötti intervallumban kell megvalósítani.

 

A pályázat célja:

Az adminisztratív személyzet mobilitásának célja, hogy az Egyetem adminisztratív állományában dolgozó munkatársak, valamint jelentős kari adminisztratív feladatot is ellátó oktatók szakmai továbbképzését elősegítse, az Egyetem egésze számára hasznosítható tapasztalatok, jó gyakorlatok megszerzését támogassa. Pályázhat oktató, a PTE fenntartásában működő köznevelési intézmény tanára is, amennyiben nem oktatási tevékenység megvalósítására vonatkozik a pályázat.

 

A pályázat tárgya:

5 napos szakmai tapasztalat:

 • A pályázat keretében minimum 2 munkanap - maximum 5 munkanap időtartamra lehetséges pályázni:
 • Partneregyetemhez, oktatási intézményhez – jó gyakorlatok átvétele, képzésben való részvétel érdekében; Elsődlegesen az Erasmus+ európai partnerintézményeinket ajánljuk a pályázók részére célintézményként, továbbá minden évben más partner jó tapasztalatainak megismerését, és elsajátítását javasoljuk.
 • Külföldi vállalkozáshoz, kormányzati, nem kormányzati szervhez, szövetséghez, kamarához, non-profit szervezethez, kutatóközponthoz – vállalati kapcsolatok erősítése, szakmai gyakorlatok szervezése érdekében;
 • Képzési célú szakmai találkozón, tréningen való részvételre,
 • Konferencia-részvétel nem támogatható!

Aki részt vett a Politechnica Valencia, Shipcom Ltd, nyelvi és vagy training képzéseken az 6 hónapon belül ezekre új pályázatot nem nyújthat be!

 

Milyen támogatást ad a program?

Az Erasmus+ program keretében a támogatottak megélhetési és utazási támogatásban részesülhetnek. A támogatási összeg nem feltétlen fedezi a kiutazó minden költségét, így ahhoz saját forrás felhasználása is szükséges egyes esetekben.

 

Pályázható országok köre:

Dánia, Finnország, Írország,  Norvégia,  Svédország, Egyesült Királyság - Wales, Izland, Ausztria, Belgium, Ciprus, Németország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Hollandia,  Málta, Portugália, Bulgária, Csehország, Észtország, Horvátország, Litvánia, Lettország, Lengyelország, Románia, Szlovénia, Szlovákia,  Macedónia, Törökország, Serbia

 

A támogatás mértéke:

A támogatás összege két tényezőből tevődik össze: egyrészt függ a célország napi megélhetési rátájától, amellyel a kinn töltött napokat (utazási napokon kívül) kell megszorozni, másik tényező az utazási távolság alapján számítandó.

az ösztöndíj összegek napi értéke: 44.000  és 68.000 Ft között ítélhető meg.

az utazási támogatás: 9.200-164.000 Ft között ítélhető meg, a zöld utazástól függően.

 

A kiutazásokhoz egyszeri utazási támogatás is adható.

„Green ERASMUS”= Zöld Utazás: amennyiben a dolgozó és vagy oktató vállalja és tudja igazolni, hogy teljes egészében környezetbarát utazási módot (vonat, autóbusz, telekocsi) választ a ki- és visszautazásra, úgy magasabb támogatásra jogosult. A ki- és visszautazás módját a dolgozónak, oktatónak dokumentálnia kell a Nemzetközi Igazgatóság felé buszjegy, vonatjegy, autópályamatrica stb. átutalási bizonylat leadásával.

 

Általános alapelvek a zöld utazási formával kapcsolatban:

 

 • Zöld utazásnak tekinthető minden, ami nem repülő és hajóút.
 • Zöld utazásnak minősül, a busz, vonat, a telekocsi.
 • Abban az esetben NEM jár a zöld utazási támogatás, ha csak egy irányba valósul meg a zöld utazás.
 • Gépjárművel történő utazás esetén: ha csak egyedül utazik a dolgozó - és nem csatlakozik hozzá más oktató, dolgozó vagy Hallgató (BIP esetén)-  NEM minősül Zöld utazásnak.
 • Az utazási formát az utazási dokumentumokkal, továbbá a Tempus Közalapítvány által készített nyilatkozattal tudják igazolni a kiutazók.
 • Kérjük, hogy az utazás igazolásait (pl. vonatjegy, buszjegy, telekocsi bizonylat, benzin – autópálya matrica bizonylat) kötelesek megőrizni és kérésre bemutatni/átadni a küldő intézménynek.
 • A zöld utazási támogatás a résztvevővel kötött támogatási megállapodásban foglalt jogosultsági feltételek fennállása esetén a standard utazási támogatáson felül járhat, és utófinanszírozásként kerülhet kifizetésre.
 • Amennyiben a résztvevő igényelni kívánja zöld utazási támogatást, úgy a zöld utazásról szóló nyilatkozatot, illetve az azt igazoló dokumentumokat legkésőbb a mobilitás befejezését követő 8 munkanapon belül köteles megküldeni az küldő intézményi koordinátornak.

 

MUNKATÁRSAK/SZAKEMBEREK/OKTATÓK MOBILITÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

 

A munkatársak/szakemberek/oktatók a külföldön töltött időszak során a következő összegű uniós támogatásban részesülnek az utazási és tartózkodási költségeikhez való hozzájárulásként:

 

A Pécs és a célegyetem közötti távolság kizárólag az Európai Bizottság által közzétett Távolság Számláló (Distance Calculator) segítségével számítható ki:

 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 

 Az Erasmus+ támogatás csupán hozzájárul a külföldi út megvalósításához, a kiutazás és a kinn-tartózkodás teljes költségét nem minden esetben fedezi.

Az utazási idő a mobilitási időszakba nem számít bele!

 

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Az vehet részt az Erasmus+ mobilitási programban, aki:

 • főállású alkalmazott; (próbaidőn lévő munkatársak pályázatát nem áll módunkban támogatni)
 • megfelelő szintű nyelvtudással rendelkezik ahhoz, hogy a fogadó intézményben kommunikálni tudjon. A nyelvtudás nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy belső nyelvi szintfelmérő eredményéről szóló dokumentummal igazolható. Amennyiben egyikkel sem rendelkezik, a pályázónak nyilatkoznia kell nyelvismeretéről az Europass önéletrajzi kritériumainak megfelelően. A nyelvvizsgával nem rendelkezők bizottsági meghallgatáson vesznek részt.
 • pályázatában megfogalmazott program egybeesik a szervezeti egység és az egyetemi stratégiai céljaival.

 

A PTE központi egységeiben, karain, köznevelési és gyógyító tevékenységet ellátó szervezeti egységeiben az alábbi területen dolgozó munkatársak pályázhatnak:

 • Erasmus+ programmal foglalkozó tanszéki / kari / központi koordinátorok,
 • külföldi hallgatókkal vagy nemzetközi projektekkel foglalkozó munkatársak,
 • tanulmányi csoportok vezetői és munkatársai, kari Neptun felelősök
 • a Kreditátviteli Bizottság tagjai,
 • marketing és PR területen dolgozó kollegák,
 • gazdasági osztály munkatársai,
 • a Jogi Főosztály munkatársai,
 • informatikusok,
 • pályázati területen dolgozók,
 • technológiai transfer területén dolgozók,
 • könyvtárakban - levéltárban dolgozók,
 • adminisztratív feladatot is ellátó oktatók,
 • a Klinikai Központban és az egyetemi gyógyszertárban dolgozók,
 • szőlészeti borászati kutatóintézet dolgozói,
 • a köznevelési intézményekben dolgozók.

 

Beadás előtt feltétlenül olvassák végig ezt a pályázati felhívást.

Pályázati dokumentumok:

Egy nyomtatott példányban kell az alábbi dokumentumokat beadni a Nemzetközi Igazgatóságra, ellenkező esetben formai hibás a pályázat (vasvári u 4.):

 • kitöltött pályázati űrlap;
 • a közvetlen munkahelyi vezető által jóváhagyott és a fogadó féllel egyeztetett és aláírt munkaterv (Erasmus+ angol nyelvű formanyomtatvány, Workplan), amely év-hónap napra pontosan rögzíti a mobilitás időtartamát (ne az utazás napjait írja be)!

 

Az alábbiakat a pályázati felületen (Neptun) kell csatolni,

Neptun Belépés, Oktatóknak, Ügyintézés, Kérvényeim

Erasmus+ személyzeti pályázat 2021

(amennyiben probléma merül fel a Neptun belépéssel, és a pályázat elérésével, kérjük keresse az OIG Neptun csoportot: neptun@pte.hu):

 • kitöltött pályázati űrlap MAGYAR NYELVEN ;
 • egy soros, valamint alig 1-2 mondatban kifejtett pályázatok automatikusan Formai Hibásnak minősülnek!
 • (szó szerint megegyező, vagy nagyon hasonló szövegezésű pályázatok elutasításra kerülnek formai okokra való hivatkozással)
 • a közvetlen munkahelyi vezető által jóváhagyott és a fogadó féllel egyeztetett és aláírt munkaterv (Erasmus+ angol nyelvű formanyomtatvány, Workplan), amely év-hónap napra pontosan rögzíti a mobilitás időtartamát!
 • Aláíratás sorrendje: 1. külföldi egyetem, 2. pályázó, 3. pályázó felettese! A mobilitási időszak kezdő napja az a nap, amelyen a résztvevő először köteles a fogadó szervezetnél megjelenni, a befejező napja az a nap, amikor a résztvevő a fogadó szervezetnél utoljára köteles megjelenni.
 • fényképes szakmai önéletrajz; (magyar nyelven)
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata vagy a célországtól és szakterülettől függő nyelvtudás igazolása;
 • Erasmus+ partneregyetem által megrendezésre kerülő úgynevezett Staff Weekre irányuló pályázat esetén a pályázati űrlap mellékleteként elég benyújtani a fogadó egyetem visszaigazoló e-mailjét a Staff Weekre elnyert helyről, ez esetben a munkaterv intézhető az ösztöndíj elnyerését követően, de legkésőbb 20 nappal az utazás a staff week kezdő napja előtt a kiutazónak le kell adni a 3 aláírással ellátott dokumentumot! (a regisztrációs díjat a pályázó maga fizeti az ösztöndíjából, azt nem terhelheti rá a PTE-re mert az dupla finanszírozást jelentene)

 

A hiányos, feltételeknek nem megfelelő vagy határidő után érkező pályázatokat nem áll módunkban befogadni!

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatot a központi pályázati kiírás alapján a Neptunban elektronikusan kitöltött, nyomtatott és aláírt pályázati űrlapon kell benyújtani a fent említett mellékletekkel együtt a PTE Nemzetközi Igazgatóságára 2023.10.20. 10:00. óráig (a határidő éles, a Neptun lezár 10 órakor!!)

postai beérkezés dátuma belső posta megfelelő. (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. 106-os iroda) beérkezés dátuma: 2023. 10. 24. 10 óráig, a fent említettektől eltérően hibásan, késve beérkező anyagok automatikusan elutasításra kerülnek formai hibára hivatkozva.

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a beadási határidőt követő 3-4 héten belül az egyetem által felállított szakmai bizottság bírálja el, és készít javaslatot az Egyetem Erasmus Bizottsága felé. A pályázatok elbírálásának általános szempontjai:

 • a pályázó a tervezett tevékenység megvalósulása esetén érvényesíteni tudja a megszerzett jó gyakorlatokat, ez által javítani tudja a szervezeti egység és az intézmény működését;
 • a pályázó a megszerzett tapasztalatait és a jó gyakorlatokat átadja a hasonló területen dolgozó munkatársainak (multiplikátor hatás érvényesülése);
 • a kiutazás járuljon hozzá az intézmény Erasmus+ mobilitásának minőségi és mennyiségi növekedéséhez, a nemzetköziesedés folyamatához, és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások színvonalának emeléséhez.

A támogatott pályázókkal az Egyetem támogatási szerződést köt a kiutazás előtt, a PTE által aláírt támogatási szerződés nélkül a szakmai út nem kezdhető meg, utólagos finanszírozásra nincs lehetőség. A támogatott pályázónak a hazaérkezést követő 15 napon belül kötelezően szöveges szakmai beszámolót kell készítenie az NI részére.

 

Az Erasmus+ program alapelvének megfelelően az adminisztratív személyzet mobilitása esetén is törekedni kell a kölcsönösség elvének betartására (a küldés-fogadás létszámának kiegyensúlyozottságára). Nem előírás, hogy a két egyetem, felsőoktatási intézmény között legyen érvényes megkötött bilaterális szerződés!

 

Korábbi pályázatot elnyertek szakmai beszámolói elérhetőek:

 

https://mobilitas.pte.hu/szemelyzeti_munkatarsaknak

 

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben a kari koordinátorok, illetve Németh Judit Erasmus+ intézményi koordinátor áll rendelkezésükre. Amennyiben a pályázónak további információkra van szüksége az adott partner egyetemről, keresse a kari koordinátort is, illetve jelentkezési szándékáról emailben értesítse a kari koordinátort a pályázó.

 

 

Mindenkinek sikeres pályázást kívánunk!

Letölthető formanyomtatványok:

 

 

Staff week kereső adatbázis: Imotion

 

* Tisztelt Erasmus utazó!

Tájékoztatjuk, hogy a visszaérkezést követően esedékes on-line beszámoló elkészítéséhez egy személyre szóló e-mailt fog kapni „Erasmus beszámolási kötelezettség” tárgyában. Regisztrálnia többet nem kell a belépéshez, mert ebben az e-mailben fogja megkapni a hozzáférési adatokat.

Reméljük, hogy útja eredményes volt és hamarosan ismét pályázóink között köszönthetjük.

Üdvözlettel:
Tempus Közalapítvány

Nyelvtanfolyam:

Angol nyelvtanfolyam:

Egyesült Királyság | Írország | Málta | Spanyolország

 

Német nyelvtanfolyam:

Németország

 

Könyvtárlátogatás:

Ausztria | Egyesült Királyság | Németország | Románia

 

Szakmai tréning:

Közép- és Kelet-Európa: 

Ausztia | Csehország | Lengyelország | Németország | Románia

 

Nyugat-Európa:

Belgium | Egyesült Királyság | Franciaország | Hollandia | Luxemburg

 

Észak-Európa:

Finnország | Izland | Svédország

 

Dél- és Dél-Kelet-Európa:

Görögország | Hortvátország | Olaszország | Portugália | Spanyolország | Szlovénia | Törökország

 

 

Az alábbi adatbázis segít a staff week szervezésében: http://staffmobility.eu/staff-week-search