Munkatársak beszámolói a Romániában töltött Erasmus+ ösztöndíjas szakmai tréningről

Csíkszereda, 2019. 09. 25-27

 

2019. szeptember 25-27 között ERASMUS+ Staff mobilitási programon segítségével a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karán töltöttem el 3 napot. Az utazás fő célja az volt, hogy megismerjem az erdélyi partneregyetem utaztatási gyakorlatát.

 A kint tartózkodásom három napja során alkalmam nyílt arra, hogy a fogadó egyetem egy konkrét projektjének csapatához csatlakozva, a résztvevőként ismerjem meg a lebonyolítás folyamatát. A legfontosabb tapasztalatok egyike az volt, hogy az ottani rendszer teljes mértékben eltér a mi egyetemünk szakmai megvalósításának gyakorlatától. Az utazások szervezésénél nincs külön szervezeti egység a projektben résztvevő kijelölt kollégák végzik el az utazás szervező feladatokat. Ez természetesen sokkal rugalmasabb módszer, nagyobb cselekvési szabadságot ad az esetleges problémák, változások megoldására, azonban jelentősen megnehezíti az esetleges együtt utazó, de különböző szervezeti egységtől delegált utazók koordinálását és a későbbi ellenőrzések esetén az információk, dokumentációk összegyűjtését.

A szakmai tapasztalatok megosztása/ kicserélése mellett kiegészítő tevékenységként a szakmai hét rendezvényein szóban és az egyetemünkről vitt szóróanyagok segítségével népszerűsítettem egyetemünket, városunkat és régiónkat. Utazás szervezési tapasztalataim segítségével próbáltam segíteni, megoldást találni olyan résztvevőknek, akik szeretnének eljönni Magyarországra, Pécsre.

Megfigyeléseim szerint az erdélyi kollegák kifejezetten segítőkészek és professzionálisak voltak. Tökéletesen átlátják a folyamatokat és jellemzően „projektszemléletű” munkafolyamatokat végeztek. A váratlan problémákat rendkívül gyorsan és jól oldották meg.

Összefoglalásul rendkívül érdekes és hasznos volt megfigyelni, összehasonlítani két teljesen különböző rendszerben és kulturális környezetben dolgozó munkatársak munkamódszereit.

A megszerzett sok új ismeret és tapasztalat okán mindenképpen csak ajánlani tudom minden egyetemi kollegának az ERASMUS+ programban való részvételt.

 

 

Csíkszereda 2017.10.09 – 13.

Az ERASMUS+ támogatás segítségével 2017. október 9-13. között egy hetet tölthettem el Erdélyben, látogatást téve a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai karán. Az utazásom célja a partneregyetem nemzetközi pályázatok kezelésével kapcsolatos módszereinek, gyakorlatának megismerése volt.

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 2001-ben alakult és 2014-ben kivívta az első helyet a romániai magánegyetemek rangsorában. 3 kara Csíkszeredában, Kolozsvárott és Marosvásárhelyen működik. Csíkszeredában 15 alapképzési és 5 mesterszakra jelentkezhetnek a diákok, a gazdaságtudományok, a humán-tudományok, társadalomtudományok és műszaki tudományok területein az „Agrár- élelmiszeripari” alapszaktól kezdve a „Kommunikáció és közkapcsolatok” mesterszakig.

 

Munkatársak beszámolói a Romániában töltött Erasmus+ ösztöndíjas szakmai tréningről

 

Az előkészítés a kinti Erasmus koordinátornak köszönhetően meglepően gyors és zökkenőmentes volt, sokat segített a pályázat beadása előtt, majd nagy szeretettel várt és fogadott minket. Gyakorlati okokból egy időpontra jelentkeztünk be egy szintén PTE-skollegával, így nem kellett kétszer elmondania ugyanazt, hiszen jellemzően hasonló témakörben érdeklődtünk bár más megközelítésből. 

 

A Sapientia Csíkszeredai Kara gyakorlatilag egy nagy épületben található, így az ismerkedést azzal kezdtük, hogy a koordinátor körbevezetett, bemutatva a különböző funkciókat és természetesen az ott dolgozó kollegákat is. A tantermek és előadók mellett megnéztük a különböző képzésekhez szervesen illeszkedő magas színvonalú laboratóriumokat (620m2 laboratóriumi rendszer csak a biomérnöki szakokon!), a kellemes hangulatú könyvtárat, jártunk a kollégiumok és vendégszobák szintjén ahol az egyetemi lelkészség is helyet kapott, valamint az adminisztráció irodáiban, ahol az aktuális Erasmus mobilitás szempontjából számomra leginkább érdekes háttérmunka zajlik.

A kart és az épületet kicsit megismerve tértünk rá a konkrét „pályázatos” kérdésekre: a tapasztalatok, folyamatok, tervek megismerésére. Jellemző, hogy a pályázati lehetőségek és különösen az ERASMUS programok nagy figyelmet kapnak. A Sapientia kifejezetten bátorítja és támogatja nemcsak a diákok, hanem az oktatók és adminisztratív munkatársak mobilitását is. Szívesen fogadnak hallgatókat és munkatársakat a partnerintézményekből és küldenek kollegákat.

 

Munkatársak beszámolói a Romániában töltött Erasmus+ ösztöndíjas szakmai tréningről

 

Részletekbe menően megosztottuk tapasztalatainkat az Erasmus pályázatok adminisztrációját és pénzügyi gyakorlatát illetően. Bár a Sapientia viszonylag kicsi egyetem, épp most gondolkoznak rajta, hogy ők is különválasztják a pályázati pénzügyeket az általános számviteli és pályázati adminisztrációs feladatoktól.

Hosszabb megbeszélést folytattunk a kari pályázati felelőssel új nemzetközi pályázatok közös fejlesztéséről. Konkrét elképzelések is vannak – már kapcsolatfelvételi szinten túl – a PTE-vel egy 2018 elején beadandó Erasmus+ stratégiai partnerséget illetően, amit hazaérkezve természetesen egyeztetek a PMII nemzetközi csoportjával. Szándékukat fejezték ki továbbá konzorciumi partnerként történő bekapcsolódásra egyéb nemzetközi projektek esetén is, amit szintén továbbítok a PMII-felé.

Összegezve a tapasztalatokat, számos jó példát és gyakorlatot láttam arra, hogy egy kis létszámú egyetem miként tud széleskörű nemzetközi kapcsolatrendszert kialakítani és ápolni a pályázati területen és reménykeltő megbeszéléseket folytattunk konkrét együttműködéseket illetően is.

Az ERASMUS+ személyzeti mobilitás segítségével megszerzett sok új ismeret és élmény okán mindenképpen csak ajánlani tudom valamennyi, az egyetemi adminisztrációban dolgozó kollegának az élethosszig tartó tanulás ezen formáját!