Munkatársak beszámolói a Horvátországban töltött Erasmus+ ösztöndíjas szakmai tréningről

University of Ljubljana

Faculty of Arts

Department of Educational Sciences

 

2019. okt. 21-25-ig a ljubljanai egyetem bölcsészettudományi karán az oktatási és andragógiai tanszéken szerezhettem oktatási és egyéb munka tapasztalatot az elnyert Erasmus+ projektnek köszönhetően.

Az ottani Erasmus koordinátor,  - aki egyben a tanszék docense - fogadott, és vele közösen kidolgozott munkaterv szerint látogattam az intézményt, megismerkedtem a kollégákkal, és részese lehettem a mindennapi munkájuknak. Leginkább a felnőttoktatás és az elektronikus tanulási módszerek érdekeltek, ehhez igazítottuk a napirendet. Kiválasztottam az órákat, amelyeket megtekinthettem, megbeszéltük a közös-eltérő tanterveket, a három ciklusú képzési formákat, a közös kutatási kapcsolódási pontokat.

Internet-hozzáférést biztosítottak, a belső hálózatba is betekinthettem, nagyon jól szervezett távoktatási rendszereket működtetnek, főként hazai hallgatóságra építve. Az angol nyelvi kurzusok száma limitált, ennek oka nem a hallgatók vagy oktatók nyelvi szintjében keresendő, hanem a szlovén nyelven való oktatás népszerűsítésében.

A tanszék összes oktatójának kutatási területét feltérképezhettem, a könyvtárosok segítségével tanulmányozhattam a kiadványaikat (néhány kiadványban a PTE oktatói is szerepelnek). Nagyszerű infrastruktúrával rendelkeznek, nemzetközi kutatásokban élen járnak, évente bővül a kutatócsoportok száma.

A tanszékvezetővel megvitattuk a közös együttműködés lehetőségeit, és arra a következtetésre jutottunk, hogy tekintettel az eltérő képzési profilokra, és a nem megfelelő számú angol nyelvi képzésekre (mindkét oldalon) először az oktatói mobilitást szorgalmazzuk. Első lépésben felmérjük az egyéni kutatási ambíciókat és az interkulturális együttműködési készséget, majd arra buzdítjuk a kollégákat, hogy kapcsolódjanak a hasonló területen dolgozó kutató társaikhoz. A ljubljanai lista elkészült, folyamatban van a hazai kutatói lista összeállítása.

Közös tapasztalat, hogy a személyes kapcsolatok viszik előre az együttműködéseket, ezért szorgalmazzuk a csere-látogatásokat, konferencia-részvételt, közös szerkesztői munkát, és ezek segíthetik előmozdítani, ösztönözni a hallgatók cseréjét, amire reményeink szerint a közeljövőben kerülhet sor.

A szakmai látogatás, informális tréning nagyon hasznos volt számomra: mind szakmailag, mind kapcsolat építés szempontjából. Ezt a kar, és az egyetem érdekében tudom kamatoztatni a jövőben. Hazaérkezésem után már jelentkezett az egyetemi koordinátor, hogy szeretnék megkötni velünk a mobilitási szerződést. A projekt egyik kiemelt célja volt ez, ami teljesült. A folytatás – értelmes tartalommal megtölteni az együttműködési keretet – rajtunk múlik. A tapasztalataimat kollégáimmal kötetlen beszélgetés formájában osztom meg, az intézetigazgatókat, tanszékvezetőket e-mailben tájékoztattam a projektben rejlő lehetőségekről, ehhez szakmai támogatásukat kérve.

 

 

Split, 2019.06.10-14.

 

Az Erasmus + Staff Training Program keretein belül lehetőségem nyílt kiutazni külföldre, ahol érdekes tapasztalatokkal és élményekkel gazdagodhattam. Mivel adminisztratív munkakörben dolgozom az orvos karon és ezen belül az Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézetben, igyekeztem egy olyan fogadó felet találni ahol mindkét tényező említésre kerül, így találtam rá a spliti egyetemre - Medical Studies in English, School of Medicine, University of Split. Kiutazásomra 2019 júniusában került sor, mely 5 napig tartott. A kiutazást megelőzően többször váltottam levelet Professor Joško Božić-tyal, aki a fogadó egyetemnél volt szakmai vezetőm. Kiváló gyakorlás volt számomra éles szituációkban használni a kontaktnyelvet, mely ott töltött napjaimban az angol volt.

Az első találkozás alkalmával szakmai vezetőmmel megbeszéltük mi lesz a heti program, majd bemutatott pár kollégának, akikkel az elkövetkezendő napokban is találkoztam. Ezek után körbevezetett az egyetem orvos karán, ahol három új épületbe nyerhettem betekintést. Beszélgetésünk során kiderült, hogy még mindig tart az év, és majd csak július végén lesz vége a vizsgaidőszaknak. Az elkövetkezendő alkalmakkor beszélgethettem a dékáni irodavezetővel, az intézet adminisztrátoraival, és két nyelvtanárral; külföldi diákokat horvátra tanító és horvát diákokat angolra tanító tanárral. Nagyon élveztem a beszélgetéseinket és az eszmecserét, mely az egyetemi év felépítésére, az órák strukturálására épült és a hallgatók hétköznapjaira is rávilágított. Egy tárgyra fókuszálva tanulnak egy bizonyos ideig, majd vizsgáznak belőle és azt követően folytatják egy másik tantárggyal ugyanezt, míg végül az év végén pótvizsgára van lehetőségük. Ezt a struktúrát nagyon szimpatikusnak találtam, és érdekes volt ennek fényében tapasztalatokat cserélni. Ezen felül betekintést nyertem a nyelvtanulásra fordított időre, stratégiákra és meglepődtem a különböző hozzáállásokon, mely a nyelvtanulást, tanítást célozta meg. Adminisztratív területeken pedig tapasztalatokat cseréltünk és a külföldi hallgatók felvételéről és segítésükről is hallhattam példákat.

Az egyetemi látogatásokon felül pedig jutott elég szabadidő ahhoz, hogy felfedezzem a várost és annak környékét; és részt vehettem a város egyik idegenvezetésében ahol sok érdekességet tudhattam meg annak történetéről.

Köszönetemet szeretném kinyilvánítani, hogy lehetőségem nyílt részt venni az Erasmus + Programban; és minden kollégának csak ajánlani tudom, hogy újabb és újabb élményekkel és tapasztalatokkal gazdagodjanak.