PTE szerződései által biztosított oktatói és kutatói ösztöndíjak

A kiemelt kétoldalú szerződések együttműködésének célja a környező országok a PTE-hez hasonló tudományos felépítésű egyetemeivel meglévő oktatási és tudományos kapcsolatok továbbfejlesztése rövid időtartamú (jellemzően 3–5 munkanapos) oktatói cserék révén. A támogatási keretből a PTE kiemelt partnerintézményeibe kiutazó oktatók utazási költségeit és napidíját fedezzük. A szállást a fogadó egyetem biztosítja. 

A pályázati űrlap az oldal alján tölthető le.

 

Az elbírálás módja: a beérkezett pályázatokat az Erasmus Bizottság értékeli. Az elbírálás eredményéről egy hónapon belül küldünk értesítést a pályázóknak.

 

FONTOS:

A 2022/2023 tanévet illetően az utazásokat 2023. április 10-től lehet lebonyolítani, továbbá az utazásnak 2023.  június 30-ig le kell zajlania. 

- A járványhelyzet kapcsán a PTE kiutazó oktatójának a fogadó ország feltételeit kell figyelembe vennie, és annak megfelelnie. Kiutazás előtt minden esetben tájékozódjon a Konzuli Szolgálat hivatalos honlapján a célország aktuális szabályozásairól: https://konzinfo.mfa.gov.hu/utazasi-tanacsok-orszagonkent

- Az utazás pontos időpontját és annak részleteit (szállás, utazás módja, időpontjai, etc.)  az utazás megkezdése előtt legkésőbb 30 nappal véglegesíteni kell és erről értesíteni a Nemzetközi Igazgatóságot a konya.bence@pte.hu email-címen. Az előre egyeztetett részleteken ezt követően nem áll módunkban változtatni!

 

 

Fizetés nélküli szabadságon lévő dolgozók részére kiküldetés nem rendelhető el, részükre napidíj és egyéb illetmény, juttatás nem fizethető ki. Kérjük, ezt a körülményt szíveskedjenek figyelembe venni a pályázáskor.

Felhívjuk továbbá a kedves pályázók figyelmét, hogy csoportos pályázás esetén 3 főnél nagyobb csoport jelentkezését nem javasoljuk.

 

Kérjük, hogy a pályázás során vegyék figyelembe, hogy kizárólag szabályosan kitöltött pályázati űrlappal való jelentkezést van módunkban elfogadni! Az érvényes pályázathoz szükséges a fogadó partnerintézmény által küldött meghívólevél (vagy email) másolata!

 

Kérjük, hogy a pályázat megvalósulása után két héten belül adják le a szakmai beszámolójukat! (a nyomtatvány az oldal alján letölthető)

Beadási határidő: 2023. március 10. - 23:59

A PTE Nemzetközi Igazgatósága pótpályázatot ír ki a PTE kiemelt partnerintézményeibe kétoldalú kapcsolatok keretében kiutazó (PTE) oktatók utazási költségeinek és napidíjának támogatására. A szállást a fogadó egyetem biztosítja.

 

Az alábbi partnerintézményekbe lehet pályázni a megmaradt  keretszám erejéig:

 

Partnerintézmények Keretszám
Jagelló Egyetem, Krakkó (Lengyelország) 15 nap
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (Románia) 20 nap
Újvidéki Egyetem (Szerbia) 15 nap
Babes-Bolyai Tudományegyetem (Románia) 10 nap
Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad (Románia) 15 nap

 

A pályázatokat 2023. március 10-ig kell eljuttatni Kónya Bencének a PTE RK NI-ra (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. 103-as iroda), email: konya.bence@pte.hu 

 

Az elbírálás módja: a beérkezett pályázatokat az Erasmus Bizottság értékeli. Az elbírálás eredményéről előreláthatólag október második felének folyamán küldünk értesítést a pályázóknak.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a kiutazások megvalósítására kizárólag 2023 április 10.  és 2023. június 30. között van lehetőség!