Makovecz Hallgatói Ösztöndíj

A Makovecz Programot az Kulturális és Innovációs Minisztérium a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 64. § (2) bekezdésének f) pontja alapján a külhoni magyar nyelvű felsőoktatás támogatása céljából hirdeti meg.
A magyar-magyar hallgatói mobilitás növelése érdekében az Kulturális és Innovációs Minisztérium a kijelölt határon túli, magyar oktatási nyelvű képzési helyeken biztosít az intézményközi együttműködésekben részképzési lehetőséget legfeljebb 5 hónapos időtartamra.

 

Az ösztöndíj a jelentkezőt kizárólag a jelentkezésében szereplő, és az Értékelő Bizottság által is javasolt felsőoktatási intézményben, szakon és időtartam alatt folytatott tanulmányai alatt illeti meg.

 

Az ösztöndíjak folyósítását, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a külhoni egyetem látja el.
A külhoni fogadó egyetem személyenként szerződést köt az ösztöndíjasokkal és további, az ösztöndíjast segítő adminisztratív feladatokat (tájékoztatás az ösztöndíjast megillet ő jogosultságokról, kapcsolattartás az intézményekkel, stb.) lát el.

 

Az ösztöndíjnak alapvetően két lehetséges formája van:

  • teljes szemeszteres mobilitás, melynek során a pályázó vállalja, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén minimum 20 kreditpontnak megfelelő tanegységet végez el a fogadó külhoni felsőoktatási intézménynél, melyről a mobilitás végeztével igazolást kell benyújtania a Pécsi Tudományegyetemen;
  • rövid távú (1–4 hónapos, ez a fogadó intézménytől függ!) mobilitás, mely lehet óralátogatás, kutatás, könyvtárazás, laboratóriumi vagy terepgyakorlat stb. Fontos megjegyezni, hogy a pályázó tudakozódjon, hogy a választott intézmény lehetővé teszi-e a választott tevékenységet! A rövid távú mobilitás esetén a pályázónak munkatervet kell készítenie, amit egy oktatónak (PTE) támogató aláírásával el kell látnia. A mobilitás végeztével szakmai beszámolót kell készítenie, amit a fogadó intézményben írat alá és benyújt a Pécsi Tudományegyetemen.

 

FONTOS: a teljes szemeszteres mobilitás előnyt élvez a rövid távúval szemben!

 

A Programhoz kapcsolódó adatkezelésekről szóló tájékoztatót ITT tekintheti meg.

 

Beadási határidő: 2023. december 22. - 23:59

A Pécsi Tudományegyetem és külhoni egyetemközi partnerei a Kulturális és Innovációs Minisztérium által Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram elnevezéssel részképzéses ösztöndíjat hirdet a 2023/24-as tanév tavasi félévére az alábbi külhoni egyetemeken és főiskolákon:

 

INTÉZMÉNY

VÁROS/RÉGIÓ ÉS ORSZÁG

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

Babeş-Bolyai Tudományegyetem

Kolozsvár; Románia http://makovecz.granturi.ubbcluj.ro

Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara

Nyitra; Szlovákia

https://www.fss.ukf.sk/hu/tudomanyos-tevekenyseg/fobb-kutatasi-teruletek...

Partiumi Keresztény Egyetem

Nagyvárad; Románia

https://erasmus.partium.ro/hu/makovecz-vendeghallgatoknak

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Beregszász; Ukrajna

https://kmf.uz.ua/hu/makovecz-osztondijprogram/

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Csíkszereda, Kolozsvár, Marosvásárhely; Románia

http://www.sapientia.ro

Selye János Egyetem

Révkomárom; Szlovákia

https://www.ujs.sk/hu/56-magyar/6332-palyazati-felhivas-makovecz-hallgat...

Szabadkai Műszaki Szakfőiskola

Szabadka; Szerbia

https://www.vts.su.ac.rs/hu/hir/a-makovecz-program

Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara

Szabadka; Szerbia

https://magister.uns.ac.rs/Makovecz-program/tartalmak/384/

 

Jelentkezhet a Pécsi Tudományegyetem minden alap-, mesteri, osztatlan vagy doktori képzésben résztvevő, nappali tagozatos hallgatója, akinek 

  • érvényes hallgatói jogviszonya van az intézménnyel;
  • legalább 1 lezárt tanévvel rendelkezik a mobilitás megkezdésének időpontjában (ez nem vonatkozik a doktori képzésre); 
  • a legutolsó lezárt félévének súlyozott tanulmányi átlaga nem kisebb, mint: 3,00.

 

A sikeres pályázás után szükséges: a fogadó intézmény által kiadott befogadó nyilatkozat vagy bármely dokumentum, mely igazolja, hogy a befogadó intézmény hajlandó fogadni a hallgatót az adott időszakra. 

 

Jelentkezni 2023. december 22-ig  az online jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével lehetséges.

 

További információért forduljon a Makovecz Ösztöndíjprogram egyetemi koordinátorához:

Kónya Bence

PTE Nemzetközi Igazgatóság

Vasvári Pál u. 4., I. emelet, 102-as iroda

e-mail: konya.bence@pte.hu

 

ONLINE JELENTKEZÉSI LAP

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS teljes szövege