Pannónia Program

Pannónia Program

 

 

 

 

Értékes nemzetközi tapasztalatok és felejthetetlen élmények a Pannónia Ösztöndíjprogrammal! 

Rövid és hosszú távú mobilitások az egyetemek hallgatói, oktatói és munkatársai számára!

 

A rövid és hosszú távú mobilitásokat egyaránt kínáló Pannónia Ösztöndíjprogram lehetőséget biztosít az egyetemek hallgatói, oktatói és munkatársai számára, hogy támogatott keretek között tanuljanak, kutassanak, oktassanak, vagy szakmai gyakorlatot teljesítsenek külföldön. Mindezt Európán belül és kívül, a világ szinte bármely országában! 

 

A Pannónia Ösztöndíjprogram támogatja a hazai felsőoktatási intézmények nemzetköziesítési törekvéseit és a minőségi mobilitási tevékenységek megvalósítását annak érdekében, hogy a magyar felsőoktatás megőrizze versenyképességét, és kinyílhasson a világ az egyetemek hallgatói, oktatói és munkatársai számára.

További információk »

Kari Pannónia szabályzatok

 

Milyen tevékenységeket támogat a program?

A Pannónia Ösztöndíjprogram az egyetemek hallgatói, oktatói és munkatársai számára egyaránt biztosít mobilitási lehetőséget.

 

Hallgatói ösztöndíjak

Hosszú távú hallgatói mobilitás: Tanulmányi vagy szakmai gyakorlat (2-12 hónap), illetve kutatási célú (2-3 hónap, csak mester-, doktori- és osztatlan képzésnél) mobilitás.

 

Rövid távú hallgatói mobilitás: Tanulmányi vagy kutatási célú (2-30 nap) mobilitás, illetve konferenciarészvétel vagy nyári egyetem.

 

Kiválósági ösztöndíj: A kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók számára elérhető mobilitás, ami meghatározott képzési területeken, a nemzetközi felsőoktatási rangsorok 250 legjobb egyetemén valósul meg. A résztvevők a havi ösztöndíjtámogatás mellett lakhatási-, utazási- és tandíjtámogatásban is részesülnek (1-6 hónap, csak mester- doktori- és osztatlan képzésnél).

 

Oktatók, kutatók és munkatársak mobilitása

Képzési, oktatási vagy kutatási célú mobilitás (2-60) nap.

A kimenő mobilitás megvalósítása mellett a hazai intézményeknek lehetősége van a külföldi oktatókat fogadni rövidtávú bejövő mobilitás formájában. 

 

Mekkora az ösztöndíj mértéke?

Az ösztöndíj mértéke változik a célországtól és a mobilitás típusától függően, valamint további kiegészítő támogatásokat, például tandíj-kompenzációt, illetve esélyegyenlőségi vagy szociális alapú juttatást tartalmazhat.

 

A hosszú távú hallgatói mobilitások ösztöndíjösszege célországtól függően havi 350.000-400.000 forint.

 

rövid távú hallgatói mobilitások összege a képzési szinttől, a célországtól és a mobilitás hosszától függően napi 5.000-35.000 forint.

 

kiválósági ösztöndíj összege célországtól függően havi 450.000-500.000 forint. A kiválósági ösztöndíjasok további támogatást igényelhetnek a tandíj, az utazás és a lakhatás fedezésére.

 

Az oktatói-kutatói-munkatársi ösztöndíjak összege a célországtól és a mobilitás hosszától függően napi 16.500-70.000 forint.

 

Célországok

orszagok_1.png

 

Miért egyedülálló a Pannónia Ösztöndíjprogram?

100%-os kreditelismerés.

 

A program garantálja a hallgatók számára a kint szerzett kreditek elismerését: a hallgató tanulmányi mobilitása alatt végzett tevékenységet a küldő intézmények el kell fogadnia és teljes mértékben meg kell feleltetnie a tantervi struktúrának, így elkerülhető az esetleges csúszás, ami az egyik legnagyobb visszatartó erő a hallgatók körében.

 

Változatos mobilitási lehetőségek a világ bármely táján.

 

A Pannónia Ösztöndíjprogram széleskörű mobilitási lehetőségeinek köszönhetően mindenki megtalálhatja azt, ami a saját szakmai életútjához a leginkább illeszkedik. A program támogatja az olyan népszerű rövid mobilitási lehetőségeket is, mint a külföldi konferenciákon vagy nyári egyetemeken való részvétel.

 

Lehetőség a világ legjobbjai közé tartozni.

 

A Pannónia Ösztöndíjprogram keretében az arra jogosult, kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatók a Times Higher Education, illetve a Quacquarelli Symonds nemzetközi felsőoktatási rangsorokban első 250 helyen szereplő külföldi felsőoktatási intézményben tanulhatnak! Kiválósági ösztöndíjra a mester- doktori- és osztatlan képzésben résztvevő, meghatározott képzési területeken (elsősorban STEM+) tanuló hallgatók pályázhatnak, akik ösztöndíjtámogatás mellé lakhatási-, utazási- és tandíjtámogatásban is részesülnek. 

 

Kihez fordulhatsz a kérdéseiddel?

Kari Koordinátorok elérhetőségei

koordinatorok_magyar_sorok.png

2_8.png

3_3.png

4_3.png

Intézményi koordinátorok elérhetőségei

5_2.png

Fogalommagyarázat

 

 • Kedvezményezett/Intézmény: a Pannónia Ösztöndíjprogram keretében támogatásban részesülő pályázó intézmény. A támogatást a Tempus Közalapítvány a Kedvezményezettnek utalja át, felhasználásáról neki kell beszámolnia.
 • Résztvevő / Kiutazó: azok a személyek, akik a Kedvezményezett által szervezett projekt keretében mobilitási tevékenységben vesznek részt.
 • Egyetemi polgárok: a Programban résztvevő egyetemek hallgatói, oktatói, kutatói és munkatársai, valamint a külföldi partnerintézmények oktatói, kutatói.
 • Támogató: Tempus Közalapítvány (TKA)
 • Főtámogató: a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM)
 • Ágazatirányítás: a KIM Innovációért és Felsőoktatásért felelős Államtitkársága.
 • Intézményi támogatói okirat: a Tempus Közalapítvány által a Kedvezményezett részére kiállított, a projekt megvalósításáról és a támogatás folyósításáról szóló okirat.
 • Mobilitási szerződés: (Mobility Agreement) kötelező érvényű megállapodás a hallgató, a küldő intézmény és a fogadó intézmény/vállalkozás között, amely tartalmazza a rövid- vagy hosszú távú mobilitás (tanulmányi, kutatási, oktatási, képzési, szakmai gyakorlat) programját, beleértve a feladatokat, vállalásokat, elvárt teljesítéseket, valamint az ezekkel kapcsolatos információkat, amelyek alapján a hallgató/oktató/kutató/munkatárs a mobilitást követően el tudja végezni a mobilitás lezárások szükséges teendőket. A mobilitási szerződés hallgatói mobilitás esetén továbbá tartalmazza a kreditelismeréshez kapcsolódó hallgatói, valamint intézményi teendőket és kötelezettségeket is.
 • Rövid távú mobilitás: olyan tanulmányi vagy kutatási célú hallgatói mobilitás, melynek időtartama minimum 2, maximum 30 nap, illetve olyan oktatási, képzési vagy kutatási célú munkatársi mobilitás, melynek időtartama minimum 2, maximum 60 nap.
 • Hosszú távú mobilitás: olyan tanulmányi vagy szakmai gyakorlati célú, kreditszerzési céllal megvalósított, meghatározott célországokba irányuló hallgatói mobilitás, melynek időtartama minimum 2, maximum 12 hónap.
 • Időtartam-igazolás: a mobilitások záró és igazoló dokumentumainak egyike, mely a mobilitás időtartamának igazolására szolgál. Tartalmazza a mobilitási résztvevő nevét, a küldő intézmény és a fogadó intézmény/szervezet, valamint a mobilitás típusának megnevezését, a mobilitás kezdő és záró dátumát, melyet a fogadó fél képviselője aláírásával igazol.

 

Referencia képek: https://www.freepik.com/