Főbb tevékenységeink

A Nemzetközi Igazgatóság hatékonyan ápolja a meglévő nemzetközi kapcsolatokat, és emellett folyamatosan keresi, és nyitottan reagál minden olyan új nemzetközi szintű kapcsolatépítésre, amely egyetemünk nemzetközi stratégiájának megfelel. Kapcsolatot tartunk fenn Pécs város, Baranya-megye és a Dél-Dunántúli Régió nemzetközi tevékenységet koordináló szervezeti egységeivel, a nagykövetségekkel és konzulátusokkal. Célunk, hogy a kiépített és folyamatosan ápolt nemzetközi kapcsolatrendszerünk a PTE oktatói és hallgatói számára hozzájáruljon ahhoz, hogy tudásukat, ismereteiket minél jobban elmélyítsék, kamatoztassák, és segítséget nyújthassunk abban, hogy szakmai fejlődésüket nemzetközi együttműködésekben valósíthassák meg.

 

 Kétoldalú egyetemközi szerződések

A nemzetközi egyetemi diplomáciának egyik fontos megnyilvánulását jelentik a kétoldalú egyetemközi megállapodások és szerződéses kapcsolatok. A PTE kiterjedt kétoldalú egyetemközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik a szomszédos országok egyetemeivel, illetve jelentősebb európai, amerikai és ázsiai egyetemekkel. Ilyen szerződések a rektor vagy a kari vezetők javaslatai alapján köthetők, amelyek lehetőséget biztosítanak az egyetemközi látogatások, rövidebb időtartamú oktatói, hallgatói vagy adminisztratív cserék lebonyolítására. Az egyetemközi szerződések listája

 

Nemzetközi beiskolázás idegen nyelvű képzési programokra

Az NI hatékony segítséget nyújt a Karoknak a nemzetközi beiskolázási tevékenységükben. A nemzetközi beiskolázás elősegítése érdekében piackutatást végez, hallgatótoborzó ügynökségekkel veszi fel a kapcsolatot, felelős az intézményi szintű nemzetközi marketingkommunikációért és promóciós tevékenységért. Koordináló szerepet tölt be a Karok között a nemzetközi beiskolázási tevékenységre vonatkozóan. Folyamatosan dolgozik a külföldi hallgatói szolgáltatások intézményi szintű fejlesztésén. A PTE idegennyelvű képzéseiről a http://international.pte.hu/ oldalon tájékozodhat.

 

Koordináló szerep a Stipendium Hungaricum programban

A NI látja el a magyar kormány által 2013-ban elindított Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram intézményi szintű koordinációját.

 

Mobilitási Programok

Egyetemünk aktív részvétellel bír a legjelentősebb európai mobilitási programokban (Erasmus +, Campus Hungary, CEEPUS, Erasmus Mundus), melyek intézményi szintű koordinációját a Külügyi igazgatóság látja el.

Szintén az NI felügyeli a PTE saját oktatói mobilitási programját, melynek a célja a környező országokban található legaktívabb egyetemi partnereinkkel való oktatócsere.

 

Pályázatfigyelés

Kiemelt feladatunknak tekintjük folyamatosan tájékoztatni az Egyetem oktatóit és hallgatóit azokról a pályázati lehetőségekről, melyek által kapcsolatot építhetnek ki külföldi egyetemek oktatói és hallgatói gárdáival, tanulmányutakat nyerhetnek, közös kutatási témákban cserélhetik ki tapasztalataikat.

 

Részvétel nemzetközi szervezetekben

A nemzetközi felsőoktatási szervezetek igen fontos színterét képviselik a folyamatos információáramlásnak, tapasztalatcserének, kapcsolatépítésnek. A PTE aktív tagja a főbb nemzetközi szervezeteknek. Az elmúlt időszakban egyetemünk számos alkalommal volt házigazdája az alábbi szervezetek éves konferenciáinak.: Alpok-Adria Rektori Konferencia, Dunai Rektorok Konferenciája, Compostela, University Network of the European Capitals of Culture.