Munkatársak beszámolói a Franciaországban töltött Erasmus+ ösztöndíjas szakmai tréningről

ESIGELEC School of Engineering – International Staff Week, Rouen, 2019. 06. 04-07.

 

Az utazáson a Műszaki Kar képviseletében, mint a kari Külügyi Iroda Nemzetközi Koordinátora vettem részt. A rendezvényt nem egy egyetem szervezte, hanem az összes Rouen-i felsőoktatási intézmény együttesen képviseltette magát a CESAR elnevezésű szervezet keretein belül. A résztvevők így nem egy egyetemre, hanem egy-egy rouen-i felsőoktatási intézmény meghívására ugyan, de a CESAR által szervezett közös programokra regisztráltak. A partnerek indiai, afrikai, távol-keleti, amerikai és európai országokból érkeztek, legtöbb résztevő már évek óta partnere egy rouen-i intézménynek. Az indiai kollégák például, mint az ESIGELEC School of Engineering Indiába kihelyezett tagozata - vettek részt a programon.

 

A konferencia első napja kedden a regisztrációval és egy fogadással kezdődött a rouen-i Polgármesteri Hivatalban. Másnap reggel egy workshop-pal folytatódott az INSA-n, amely az egyik legnagyobb és legjelentősebb francia állami műszaki felsőoktatási intézmények egyike, melynek társintézményei több francia városban is képviselve vannak, mint Lyon, Rennes, Strassbourg, Toulouse és Rouen. Ezt követte délután az ESIGELEC School of Engineering bemutatkozása az iskola campusán, ahol előszőr egy előadást hallhatott minden résztvevő a rouen-i egyetemek nemzetköziesítési folyamatairól, Internationalization in a world with closing borders címmel. Ez nagyon érdekes és kifejezetten hasznos is volt, mert a University of Rouen francia állami egyetem adta lehetőségein túl betekinthettünk egy olyan nemzetköziesítési folyamatba is az ESIGELEC School of Engineering által, amelynek a pénzügyi hátterét a helyi ipar biztosítja – lévén az ESIGELEC magán egyetem, ahol a nemzetközi hallgatói létszám növekedését például egy Indiába kihelyezett intézményi képviselőn keresztül biztosítják. Rouen 500 ezres agglomerációjával és a 120 ezres városmaggal, 30 ezres hallgatói létszámmal körülbelül a Pécsi Tudományegyetem nagyságrendjén mozog. A külföldi hallgatói létszám eléri a 3350 hallgatót, az oktatói létszám 2900 körüli. Nemzetközi viszonylatban 300 Erasmus kapcsolattal, 7 double/joint degree-vel rendelkeznek, tagjai az UNIMED Meditteranean Universities Union-nak, illetve számos európai és afrikai stratégiai partnerségen keresztül számos projektben vesznek részt az Erasmus+ és Erasmus Mundus, Intra Africa keretein belül. Az előadást követően az ESIGELEC School of Engineering műszaki karát tekinthettük meg és a kísérleti laborjainak munkájába tekinthettünk be, ahol az egyetem ipari partnerei számára végeznek különféle kutatásokat a karok oktatói és doktorandusz hallgatói az utóipar, energiaipar és cyber-fizika metszésponjában. Este egy közös vacsora segítette elmélyíteni a kapcsolatokat, ahol az egyetem minden partnere részt vett.

Csütörtökön a program a NEOMA Business School-ban kezdődött egy workshop-pal, melynek címe Doublejoint degrees, European Universities INSA+UNR, ahol egy német egyetemmel közös joint degree programot ismertettek részletesen. Ezt követte a Mixed reality, Immersive reality experience c. workshop, ahol az egyetem egyik oktatója a kísérleti virtuális oktatás körülményei közé varázsolt el minket, 3D-s szemüvegek segítségével élvezhettük a virtuális oktatás előnyeit. (Már, aki élvezte, mert én inkább elszédültem tőle…)

Ezt követően átsétáltunk az Uni La Salle, School of Agriculture épületébe, ahol egy kiállítást tekinthettünk meg a különféle szektorok képviseletében, mint mezőgazdaság, környezet és geológia, élelmiszer és egészség  stb. címmel. Az ebédet is itt szolgálták fel és felhívták a figyelmünket arra, hogy az étkezés közben használt tárgyakat, eszközöket környezetbarát módon készítették.

Az ebédet követően a társaság kettévált és egy részük átment a Medical Training Center-be, a csoport másik része egy workshop-on vehetett részt, Information about the new Erasmus programme 2021-2027 címmel.

A pénteki, utolsó nap 9.00 órakor egy workshop-pal kezdődött, Internationalization and linguistic diversity címmel, melyet a University of Rouen külügyi dékánhelyettese tartott. A témája pedig az volt, hogy mennyire sikerül megteremteni a lehetőséget arra, hogy az angol nyelv által egyre jobban dominált felsőoktatásban megtarthassuk a nyelvi sokszínűséget a különböző országokban. Ehhez kérdezte a résztvevők véleményét is. Bemutatta példaként, hogy a francia nyelvet milyen keretek között és milyen eszközökkel segítik népszerűsíteni a különböző országokban, illetve, hogy ennek milyen kihatása van a nyelvtanulók számára.

A staff week-et az evaluation zárta, ahol mindenki véleményt nyilváníthatott online és személyesen is.

A záró Gála ebédre délután egy óra körül kerülhetett sor az Armada egyik hajóján, ami különösen nagy élmény volt.

Összességében nagyon hasznos és csodálatos lehetőség volt, hiszen Rouen gyönyörű város, ezt tetézte az Armada vitorlástalálkozó jelenléte ugyan azon a héten, amelyen a világ legszebb és legnagyobb vitorláshajói találkoznak Rouen-ban a Szajna amúgy is egyik igazán különlegesen szép szakaszán, igazi ünnepi hangulatot teremtve a kilométereken keresztül felújított rakparton.

 

 

Párizs, 2019. június 24-28.

 

Az Erasmus Plus keretében 2019. június 24 és 28 között személyzeti mobilitáson vettem részt a Paris-Diderot Egyetem (Université Paris-Diderot) Anglofón Tanulmányok tanszékén (Département des Études Anglophones). A mobilitás célja a Pécsi Tudományegyetem Anglisztika Intézet által működtetett Anglisztika diszciplináris M.A. tantervének harmonizációja a francia partnerintézmény hasonló programjainak (Anglisztika, Amerikanisztika) tanterveivel, illetve az ezekben felajánlott specializációknak az áttekintése. Személyzeti mobilitásom előzménye az 2018-2019-es tanévben lezajlott oktatói mobilitás volt, melynek során alkalmam volt betekinteni a tanszék működésébe és oktató kollegáim munkájába, de nem volt lehetőségem elmélyülni a tantervek és a specializációk részleteiben. A PTE BTK Anglisztika Intézete két, potenciálisan nemzetközi hallgatókat is fogadó M.A. program akkreditálására készül, ezért szükségét éreztem egy Európa-szerte elismert intézmény programjainak alaposabb megismerését.

 

A Pécsi Tudományegyetem és a Paris-Diderot Egyetem közt Erasmus mobilitási együttműködés van: a PTE Anglisztika Intézete mobilitási partnerként részt vesz egy közös képzésben (European Master’s Programme of English and American Studies), amely azt jelenti, hogy az ebben a képzésben részt vevő diákok intézményünket választhatják a programban előírt, kötelező mobilitási félévük fogadó intézményeként. A nálunk elvégzett kurzusok részét képezik a program tantervének. A Pécsi Tudományegyetem nemzetköziesítési stratégiájához jól illeszkedik ez a partnerkapcsolat. Ezért kívánatos a hallgatói mobilitások elősegítése mindkét irányban.

 

A Paris-Diderot Egyetem Anglofón Tanulmányok Tanszéke nagy hallgatói és oktatói létszámú kiemelt kutatóhely. Programjain nagy létszámban vesznek részt nemzetközi hallgatók, akik nemcsak mobilitásukat töltik itt, hanem beiratkozott hallgatókként itt szerzik a diplomájukat. A tanszék több Nagy-Britanniából és az Egyesült Államokból érkezett oktatót és kutatót foglalkoztat. A Pécsi Tudományegyetem is erre törekszik, földrajzi és anyagi adottságaihoz mérten. Ezért tartottam fontosnak tájékozódni a partnertanszék nemzetközi tapasztalatainak részleteiről, a különböző nemzetiségű és hátterű diákok együttműködésének, illetve a kulturális különbségek áthidalásának lehetőségeiről.

 

A tantervek és specializációk tekintetében Dr. Laurence Cros tanszéki Erasmus koordinátor, illetve Prof. Dr. François De Chantal, az EJMPEAS M.A. program koordinátorának segítségével tájékozódtam. Emellett hasznos információt szereztem a hallgatói kutatómunka támogatásának lehetőségéről, amely a francia partnerintézményben a tantervbe beépítve működik (travail tutoré). Ezáltal az M.A. programjuk valóban a doktori iskolában folytatott tanulmányok előkészítő műhelyeként működik.

 

A mobilitási hét délelőttjein voltam jelen az Anglofón Tanulmányok Tanszékén. Ottlétem során amellett, hogy megbeszéléseket folytattam a kollegákkal, alkalmam volt megfigyelni egy M.A. záróvizsgát. Továbbá részt vettem egy értekezleten, amelyen francia és nemzetközi kollegák a nemzetközi és közös képzésekben felmerülő adminisztratív kérdéseket dolgozták fel. Ugyancsak hivatalos voltam egy, az értekezleten jelen levő mobilitási partnerintézmények képviselői számára rendezett közös vacsorára. Emellett minden nap lehetőségem nyílt városnézésre és múzeumlátogatásra. A megbeszélések és az értekezletek munkanyelve az angol volt, azonban számos lehetőségem adódott francia nyelvtudásom felhasználására és gyarapítására.

 

Személyzeti mobilitásom a Paris-Diderot Egyetem társtanszékén hasznos volt mind adminisztratív feladataim ellátása, mint oktatói és kutatói munkám fejlesztése szempontjából. Az itt szerzett tapasztalatok felhasználhatók az Anglisztika Intézet munkájának és képzési profiljának nemzetközi harmonizációjában. Francia kollegáimmal kialakult személyes kapcsolataimnak pedig kollegáim és saját kutatómunkám elősegítésében lesz várhatóan fontos szerepe.