Munkatársak beszámolói az Autsztriában töltött Erasmus+ ösztöndíjas szakmai tréningről

Ministri of Foreign Affairs and Trade - 27. ARTFair Innsbruck

2023. március 20-24.

Téma, cél:

Nemzetközi kapcsolatok építése zenei és képzőművészeti területen a 27. ARTFair Innsbruck nemzetközi művészeti vásár kapcsán A Művészeti Kar nemzetközi megjelenés céljából részt kíván venni a 27. ARTFair Innsbruck kiállításon, ahol a kar összművészeti koncepcióját mutatja be. A művészeti kar egyes szakjainak minél változatosabb bemutatkozását, az együttműködési és fellépési lehetőségeket továbbá kiállítási lehetőségeket kívántuk megismerni. Az Innsbrucki Magyar Főkonzulátus munkatársai változatos programokat szerveztek karunk képviselői számára. Első napunkon a Művészeti Kar képviselőit fogadta a konzulátuson a főkonzul úr, következő napon tárgyaltunk az ARTFair tulajdonosával, szervezőivel. Átbeszéltük, megnéztük a kiállítás esetleges helyszíneiként felmerülő helyeket, zenei fellépésre alkalmas helyeket (belvárosi templomok, Haus der Musik hangversenyterem, innsbrucki Főkonzulátus, lehetséges közterületek street art számára). A magyar diaszpóra találkozó képviselőivel, a PTE egyik kurátorával, az innsbucki és a müncheni kulturális attaséval munkavacsorán is részt vettünk. A hivatalos tárgyalásokon kívül jutott pár óra a város nevezetességeinek megtekintésére is: Aranytető (Goldenes Dachl) - Innsbruck jelképe, Bergisel síugróközpont - mesés az a panoráma, ami innen fentről nyílik, a hely sporttörténeti jelentőséggel is bír, mivel kétszer is otthont adott téli olimpiai versenyszámoknak A látottak és megtapasztalt körülmények nagyban hozzájárulnak az októberi kiállításon való részvétel sikeres megtervezéséhez. Az utazási lehetőség hozzájárul a Művészeti Kar és ezen belül a Design és Médiaművészeti Intézet nemzetközi bemutatkozásához és jövőbeli kapcsolatainak építéséhez


EBSN Erasmus+ KA3 PDS4BST Erasmus stratégiai projekt - Bécs

2022 június 9-11.

A tanulmányút keretét az EBSN Erasmus+ KA3 PDS4BST Erasmus stratégiai projekt nemzetközi találkozója adta. A járványhelyzet miatt most volt először lehetőség személyesen találkozni a partnerekkel, ami – mint utólag kiderült – igen fontosnak bizonyult a további együttműködés és projektmegvalósítás szempontjából. Nagyon meghatározó tapasztalat volt, hogy hiába az online kapcsolattartás számos lehetősége, elengedhetetlenül fontos a személyes találkozó és egyeztetés a fogalmak és feladatok pontos tisztázása miatt, ami a COVID időszakban indult projektek esetén nem volt lehetséges a projekt indulásakor.

A mostani megbeszélések eredményeként szerencsére sikerült közös mederbe terelni a gondolkodást és cselekvést – tisztázni a pályázatban leírt fogalmakat (hiszen nem pontosan ugyanazt érti mindenki 1-1 azonos angol szakszó alatt) és elhatárolni illetve meghatározni az elérendő eredményeket valamint feladatokat.

A projekt aktualizálása és az elengedhetetlen újretervezés természetesen számos technikai-pénzügyi és adminisztrációs kérdést is felvetett, amit gyorsan és hatékonyan meg tudtunk beszélni. Hangsúlyos elem volt a pályázati beszámolók és dokumentáció kérdésköre is.

A megbeszélések helyszíne az osztrák felnőttoktatási szövetség impozáns, kultúrtörténeti szempontból is érdekes épülete volt. Érdekes volt megfigyelni a nagy hagyományú szervezet központjának számos funkcióját és azt a nyüzsgő életet, ami ehhez kapcsolódott.

Az szakmai kötelezettségek után tovább folytatódtak az eszmecserék, jellemzően fehér asztal mellett kötetlen hangnemben. Természetesen ezek az alkalmak kiváló lehetőséget teremtettek a „networking”-re, a nemzetközi kapcsolatok építésére illetve mélyítésére elsősorban a projektpartnerekkel és a projekt-adminisztrációban dolgozó kollegákkal.

Nem elhanyagolható hozadéka a folyamatos programoknak és diszkusszióknak angol és német nyelvtudásom, szaknyelvi ismereteim és nemzetközi kommunikációs „skill”-jeim további erősödése, amelyek a nemzetközi projektadminisztráció során a mindennapokban is kamatozó képességek.


Karl-Franzens University, Graz

2022 május 2-6.

A PTE BTK Anglisztika Intézete 2012 óta tagja egy nemzetközi közös képzési konzorciumnak, amely a European Joint Master’s Program in English and American Studies mesterképzési programért felelős. A képzés adminisztróciója a Grazi Egyetem keretében zajlik. Intézetünk az Anglisztika mesterképzési programmal vesz részt a képzésben, e pillanatban mint mobilitási partner. Ebben az évben, az Amerikanisztika mesterképzési program akkreditációjával és kilátásban levő elindulásával lehetőség van arra, hogy ebben a nemzetközi képzési programban bemeneti partnerek legyünk. Ugyanis megvalósult az a feltétel, hogy mind az anglisztika, mind az amerikanisztika területén legyen akkreditált programunk. Az Anglisztika Intézet megkezdte a munkát annak érdekében, hogy ez a közös képzés mint a PTE kínálatában szereplő mesterképzési program Magyarországon is bejegyzésre kerüljön és indítható legyen.

A mobilitás céljai közt szerepelt a grazi Karl-Franzens egyetemen az adminisztrációs és minőségbiztosítási alapelvek megismerése a program admimisztrációs munkáját végző munkacsoport segítségével, konzultációk a programért felelős intézet oktatóival (Institute of English and American Studies), illetve részvétel a konzorcium éves értekezletén. Az egyhetes mobilitás során egyeztetésre került sor a tantervek összehangolásának lehetőségeiről főként a kreditelosztás tekintetében, illetve a felvételi eljárással kapcsolatos gyakorlati teendőkkel, a programban kötelező hallgatói mobilitás megszervezésével, adminisztrációjával és szakmai ellenőrzésével kapcsolatban.

Az éves konzorciumi értekezletenek első napján bekapcsolódtam (megfigyelőként) a jelentkezők felvételi anyagainak elbírálásában, betekintést nyertem a felvétek feltételeinek és a döntési folyamatnak a részleteibe. Részt vettem a következő (2022-23-as) tanév mobilitásainak az elosztásában. A második napon zajlottak egyfelől a közös diploma kiadásának jogi feltételeiről és az összehangolás lehetőségeiről partneregyetemenként, a minőségbiztosításról, továbbá a közös online kurzusok szervezéséről, illetve a hallgatók (és oktatók) kutatási eredményeinek megosztásáról tudományos előadások és hallgatói konferenciák formájában. Ez utóbbi kérdés az online kapcsolati és eseményszervezési lehetőségek megszaporodása miatt vált aktuálissá, és kidolgozás alatt van.

A PTE-n, így az Anglisztika Intézetben is, több nemzetközi program működik. Intézetünk már rendelkezik tapasztalatokkal e területen, és a PTE, illetve a BTK külkapcsolati osztályai és irodái segítségével ezeket a tapasztalatokat folyamatosan bővítjük. A közös mesterképzési program azonban még ígéretesebb nemzetközi jelenlétet jelentene az Anglisztika Intézet számára. A konzorciumban elfoglalt státuszunk megváltozása (bemeneti egyetemmé) csupán a legszükségesebb első lépés. Azonban a program működtetése, a hallgatókkal való folyamatos és segítő kapcsolat, a felvett hallgatók folyamatos tájékoztatása, tanulmányi, kutatási és mobilitási kötelezettségeik irányítása, valamint a program promóciója olyan sokrétű feladatot jelent, amelyre idejében és alaposan fel kell készülnünk. Az 5 napos személyzeti mobilitás keretében a grazi munkatársak és oktató kollégák ebben nyújtottak komoly segítséget.


EURAXESS Study Visit and Erasmus+Staff Training Week –

Graz University of Technology, Graz, 2017. október 9. – 12.

 

A Grazban megrendezett Erasmus+ Staff Training végigvitt bennünket, mint résztvevőket az össze olyan fontos és látszólag kevésbé fontos eseményen, amelyet a TU Graz Welcome Centre szervez minden félévben a hozzájuk érkező külföldi hallgatók számára. A Welcome Centre által szervezett 4 napos szakmai programra a résztvevők nagy része Kelet-Közép- Európából, Németországból és Ausztriából érkezett. Az Erasmus+ program-országok mellett az EURAXESS kutatóknak létrehozott kezdeményezés képviselői is részt vettek.

A Welcome Centre a fogadó egyetem Külügyi Kapcsolatok Irodájának (The International Relations and Mobility Programmes Service Department) szerves részét képezik, velük szoros együttműködésben, közös célokat kitűzve együtt dolgoznak. Elsődleges feladatuknak tartják, hogy a nemzetközi hallgatók „meleg fogadtatásban” részesüljenek. Vallják, hogy amennyiben az első benyomás, az első találkozás (az országgal, egyetemmel, oktatókkal, közlekedéssel, helybéliekkel stb.) pozitív, úgy az összes későbbi rájuk váró feladat könnyebbé, elviselhetőbbé tehető számukra.

A program során meggyőződhettünk, az ’Intercultural Awareness’ tréning fontosságáról, és az olyan alkalmak biztosításáról, ahol az épp csak megérkezett nemzetközi hallgatók biztonságosan tudnak ismerkedni, kérdezni, és kapcsolódni. A komolyabb és játékosabb tréning elemek mellett természetesen megismerkedtünk az elengedhetetlen hivatalos & bürokratikus ügymenetekről, amit Ausztriában is ugyanúgy végig kell járjanak a hallgatók.

A sok műhelymunka közül a leghasznosabbnak a „Crisis Mangement”-et találtam. Korábban már megtörtént eset tanulmányokhoz kellett új megoldásokat társítanunk; illetve minden résztvevő kolléga hozott saját nemzetközi hallgatóikkal megeset történeteket. Sajnos szép számmal akadtak köztük negatívak: baleset, börtönbüntetés, halál, rasszizmus és egyéb xenofóbi stb. amikre igazából soha sem lehet jól felkészülni, de fontos hogy az adott Egyetem, mindig gyorsan és jogilag a legkörültekintőbben járjon el.

A szakmai program során körbevezettek bennünket a város különböző pontjain elhelyezkedő új és régi Campus területén, és több alkalommal is bepillanthattunk a hallgatók számára kiépült szolgáltatásokról. Ezek közül kiemelném, - amúgy az egész városba észrevehető tudatos környezetvédelem jelenlétét - az egyetemi kollégiumként funkcionáló passzív házat, és az egyetemisták körében népszerű biciklis közlekedést! Saját fejlesztésű és kivitelezésű kerékpárral rendelkezik a TU GRAZ, amit kedvezményes áron kínál megvételre és/vagy kölcsönzésre az egyetemi polgárok számára. Az egyetemi szolgáltatások között megtalálható a 0-7 éves kor közötti kisgyermekek felügyelete is. Ez nagyon nagy segítség azon nemzetközi hallgatók és/vagy kutatók számára, akik családosan érkeznek Európába és gyermeknevelés mellett folytatják tanulmányaikat! Gyermekkel rendelkező külföldi hallgatók száma a TTK-n is növekszik.

A harmadik programnapon a partner egyetemek részére biztosítottak bemutatkozási lehetőséget az éppen akkor zajló Study Abroad Fair-en. A Temészettdudományi Kar nem partnere (még) a TU GRAZ-nak így ezt a délelőttöt a Külügyi Kapcsolatok Irodájának a vezetőjével, Sabine Prem-el töltöttem.

A négy napos Erasmus+Staff Training teljes mértékben betöltötte a hozzáfűzött reményeimet; az intenzitásán javítottam volna egy kicsit. Hosszabb időintervallumra lett volna szükség ennyi programhoz, vagy kevesebb program elemre. A részvétel megerősített abban, hogy nem elég egy formális tanév kezdő orientációt szervezni külföldi hallgatóink számára és a többit rábízni az ESN Pécsre és buddykra, vagy az önállóságukra. Rengeteg információval bombázzuk friss hallgatóinkat, s ha mindent egy-két napba frontális előadások keretén belül akarunk ismertetni velük, akkor annak a fele odaveszik. S egyértelműen látszik, hogy szükség van a hallgatók utókövetésre, valamilyen későbbi visszacsatolásra is!

Az idei szeptemberben, az orientációs napokat már három naposra terveztük, pont azért, hogy férjen bele ismerkedés, játék, Campus Tour is stb. Úgy gondolom, hogy ha egységesen az egész PTE-n nincs is még egy Welcome Center minden ide érkező nemzetközi hallgató számára, Kari szinten maga a funkciója megvalósítható, s meg is valósul, ahogy arra szerencsére már vannak is jó példák más Karokon is! Talán ezeket a saját jó tapasztalatokat lehetne összegyűjteni egyszer egy közös PTE-s csak magunknak megtartott Welcome! Staff Weeken!?

A mobilitási programon való részvételt minden kollégámnak javaslom; mert lehet, hogy egy teljesen új perspektívából fogja látni hazatérve ugyanazt a munkafolyamatot!