Személyzeti munkatársak beszámolói a Romániában töltött Erasmus+ ösztöndíjas könyvtárlátogatásról

Lucian Blaga Central University Library (Strada Clinicilor 2  400006 Cluj-Napoca)

2017. 10. 23.- 2017. 10. 27.

 

Elvégzett tevékenység:

Megismertem és feltérképeztem a Kolozsvári Egyetemi Könyvtár szakmai munkáját, tevékenységeit, mindennapjait a gyakorlatban. Előfeltevésemnek megfelelően számos hasonlóságot és különbséget fedezhettem fel. Dr. Poraczky Rozalia igazgató-helyettes asszony bevezető tájékoztatója, és a vele folytatott hosszú beszélgetést és folyamatos konzultációt követően két könyvtári munkatárshoz kerültem tapasztalatcserére. Kovács Eszter, olvasószolgálati osztályvezetővel többször is (mindig más-más szempontból) bebarangoltam a könyvtár tereit, s ővele beszélgettem egyik vizsgált területemről: az olvasószolgálati munkáról. A hét domináns részét Győrfi Dénes, beszerzési osztályvezetővel töltöttem, melynek során közös munkakörünkről beszélgettünk és kaptam általa betekintést a szerzeményezési gyakorlatukba. Találkozásaink során szót ejtettünk a beszerzés forrásai szerinti gyűjteményépítésről (ajándék; csere; kötelespéldányok; vásárlás). Kölcsönösen megvitattuk a költségvetés menedzselése, a pályázatok, a számlanyilvántartás, az elektronikus források, az e-könyvek kérdéskörét. Megvitattuk a központi könyvtár és kari könyvtárak viszonyát, működési jellemzőit, ami nálunk is szervezeti működési sajátosság. Az állományapasztás kérdéskörét, az adminisztráció, az integrált könyvtári hálózat moduljainak vizsgálatát is megvizsgáltuk, összehasonlítottuk.  Sikerült megismerkednem a könyvtár osztályainak, struktúrájának sajátosságaival. Vittem szórólapokat, kiadványokat, így ők is betekintést nyertek a mi egyetemi könyvtári működésünkbe, elmondásuk szerint ők is sokat tanultak, profitáltak találkozásunkból.