Jogi nyilatkozat

A mobilitas.pte.hu domain néven elérhető weboldal (továbbiakban weboldal) célja, hogy bemutassa a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: PTE) Külügyi Igazgatóságának (továbbiakban: KI) tevékenységét, munkatársait, a PTE-n elérhető mobilitási ösztöndíjakat, a PTE nemzetközi kapcsolatrendszerét.

 

A weboldalon található minden információ tájékoztató jellegű. A weboldal használatával járó minden kockázat és felelősség a felhasználót terheli. A PTE nem vállal felelősséget a weboldal használatával összefüggésben, vagy abból eredő semmilyen kárért.

A PTE nem garantálja a weboldal megszakítás nélküli elérhetőségét és működését, valamint a PTE nem vállal felelősséget a weboldal üzemzavara, meghibásodása esetére.

 

A PTE fenntartja a mobilitási programokban bekövetkező változtatás jogát. A PTE jelen weboldal összeállításáért felelős személyzete minden ésszerűen elvárható intézkedést megtesz a weboldal üzemeltetése tekintetében, azonban ennek ellenére előfordulhat, hogy a mobilitási programokban, nemzetközi kapcsolatokban változás áll be. E változások okai lehetnek többek között jogszabályi, pénzügyi, személyzeti, oktatói változások, amelyek kihathatnak például – de nem kizárólag - a kínált mobilitási programokra, azok tartalmára, ösztöndíjakra.

 

A PTE nem vállal felelősséget az esetleges elírásokért, hibákért, kihagyásokért, vagy bármely más elavult , vagy hibás információért, amelyet a weboldalon közzétesz, a jogsértő tartalmakat kivéve.

 

Javasoljuk, hogy a felhasználók minden, a weboldalon található információval kapcsolatban tájékozódjanak a hatás- és feladatkörrel rendelkező egyetemi szerveknél, vagy hatóságoknál.

 

A weboldallal kapcsolatos visszajelzéseket, javaslatokat szívesen fogadjuk az international@pte.hu e-mail címen.

 

A weboldal tartalmáért felelős PTE szervezeti egység (tartalomkezelő): Külügyi Igazgatóság

 

Adatvédelem
A Pécsi Tudományegyetemre vonatkozó részletes adatkezelési szabályokat a Pécsi Tudományegyetem Adatvédelmi Szabályzata tartalmazza.

 

Hivatkozások
A weboldalon külső címekre mutató hivatkozások is találhatóak. A PTE nem vállal felelősséget e hivatkozásokról elérhető weboldalak adatvédelmi gyakorlatáért és tartalmáért.

 

Jelen weboldalra mutató hivatkozást bárki szabadon elhelyezhet külső weboldalakon előzetes engedély nélkül, a PTE haladéktalan értesítése mellett az international@pte.hu e-mail címen. A PTE jó hírnevéhez méltatlan weboldalakon elhelyezett linkek ellen a PTE kifogást emel, és annak eltávolítását kezdeményezi.

 

Szerzői jogok
Jelen weboldal a PTE tulajdonát képezi, ideértve minden tartalmat, grafikus és egyéb elemet, ami a weboldal részét képezi. Minden szerzői jog fenntartva. A weboldalon található minden információ, tartalom kizárólag személyes célra használható fel. Minden egyéb célú felhasználás tilos, kivéve a PTE és a felhasználó közötti hatályos felhasználási (licenc) szerződést.