Munkatárs

Kattintható felületek:

1_4.png6_0.png

2_4.png7_0.png

3_2.png8_0.png

4_2.png9_0.png

5_1.png10_0.png

videok_interjuk.png

 

mobilitas_kereso_1200_x_120_keppont.png

PÁLYÁZATI KISOKOS

Alap információk a Pannónia ösztöndíjprogramról

 • Oktatási/képzési célú munkatársi mobilitás időtartama lehet 2-60 nap
 • Oktatási célú mobilitáson részt vehet a Pécsi Tudományegyetemen oktatói tevékenységet bármely területen végző munkatárs
 • Képzési célú mobilitáson részt vehet bármely FOI munkatárs
 • Igényelhető támogatás oktatási/képzési célú mobilitás esetén: alap ösztöndíj
 • Az általános mobilitási program keretében az oktatók és munkatársak legfeljebb 2 utazási napra kaphatnak megélhetési támogatást intézményi döntés alapján.
 • Az ösztöndíj pénzneme: forint
 • A célországok 3 országcsoportba vannak besorolva, amelyek alapján a napi ösztöndíj mértéke országtól és a mobilitás hosszától függően 16.500 - 70.000 forint

 

4_4.png

PÁLYÁZATOK

Oktatási célú munkatársi mobilitás

Várható kiírás 2024. augusztus 26. után!

Pályázati felhívás oktatói mobilitásra 2024/25 (LEJÁRT!)

 

Munkatársi célú mobilitás

 

PANNÓNIA ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

STAFF TRAINING (STT)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2024/25. TANÉV KÉPZÉSI CÉLÚ MUNKATÁRSI MOBILITÁSRA

ADMINISZTRATÍV DOLGOZÓK és OKTATÓK RÉSZÉRE

 

A Pécsi Tudományegyetem pályázatot ír ki a 2024/2025. tanévre képzési célú munkatársi mobilitási programban való részvételére.

 

A személyzeti képzést 2024.09.30 – 2025.01.31. közötti intervallumban megvalósítandó.

 

A pályázat célja:

Képzési célú munkatársi mobilitás esetén a pályázó munkatárs egy külföldi felsőoktatási partnerintézménynél, vállalkozásnál vagy más releváns munkahelyen részt vehet olyan képzési tevékenységben, ami meghatározó a felsőoktatási intézménynél végzett mindennapi munkája szempontjából. A képzés megvalósítható képzési események, szakmai látogatások vagy megfigyelési időszakok formájában is. A konferenciákon történő passzív részvétel nem minősül képzési célú munkatársi mobilitásnak.

Pályázhat oktató is, valamint a PTE fenntartásában működő köznevelési intézmény tanára is, amennyiben nem oktatási tevékenység megvalósítására vonatkozik a pályázata.

 

A pályázat tárgya:

5 napos szakmai tapasztalat:

A pályázat keretében Európa környező országok minimum 2 munkanap - maximum 5 munkanap időtartamra, Európán kívüli un overseas partnerekhez 1-7 nap lehetséges pályázni, Az utazási idő a mobilitási időszakba nem számít bele!

Pályázni lehet:

 • Partneregyetemhez,– jó gyakorlatok átvételének és képzésben való részvétel céljából;
 • Elsődlegesen a PTE európai és tengerentúli partnerintézményeit ajánljuk a pályázók részére célintézményként;
 • Előnyt élveznek az EDUC partnerszövetségbe irányuló pályázatok!
 • Előnyt élveznek azok a pályázók, akiknek a mobilitása a Times Higher Education (THE), illetve a Quacquarelli Symonds (QS) nemzetközi felsőoktatási rangsorokban első 250 helyen szereplő külföldi felsőoktatási intézménybe irányul; (THE: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2024/world-ranking   ; QS: https://www.topuniversities.com/world-university-rankings)
 • Képzési célú szakmai egyetemi találkozón, tréningen való részvételre;
 • Angol vagy német nyelvtanfolyamon való részvételre;
 • Figyelem! Kutatás nem támogatható!

 

Angol nyelvi tréning esetében előnyt élveznek azon pályázatok, amelyek a Politechnica Valencia E VALENCI02, University of Malta MT MALTA01, partneregyetemekre, valamint Máltai nyelviskolák képzéseit célozzák meg.

Németh nyelvi tréning esetében előnyt élveznek azon pályázatok, amelyek az alábbi partneregyetemek képzéseit célozzák meg: Universität Ulm  D ULM01, Universität Potsdam D POTSDAM01, Julius-Maximilians-Universitat Würzburg D WURZBUR01, Universität Münster D MUNSTER01.

 

Milyen támogatást ad a program?

A Pannónia Ösztöndíjprogram keretében a támogatottak megélhetési támogatásban részesülhetnek. A támogatási összeg nem feltétlen fedezi a kiutazó minden költségét, így ahhoz saját forrás felhasználása is szükséges lehet. A pályázónak az elnyert ösztöndíjból kell majd fedeznie az utazás, szállás, az étkezés, a biztosítás, a kinti transferek, valamennyi utazási költség felmerülő költségeit, valamint minden egyéb költséget (például regisztrációs díj).

 

Ösztöndíj pénzneme: FORINT

 

Célországok

orszagok_bovitett_magyar.png

 

Igényelhető ösztöndíj ráták:

osztondijosszeg_1.png

Pályázható partneregyetemek: Partnerek listája

 

Utazási Napokra adható megélhetési támogatás

Az általános mobilitási program keretében a mobilitásban résztvevő oktatók és munkatársak legfeljebb 2 utazási napra kaphatnak megélhetési támogatást intézményi döntés alapján. Utazási napokra megélhetési támogatás maximum 1 napra adható a tevékenység kezdete előtt, és 1 napra a tevékenység záró dátuma után. Az utazási támogatás megigényléséhez az igazoló dokumentumok köre kiegészül az utazás dátumát igazoló utazási dokumentumokkal, melyek felmutatását követően intézményi döntés születik az utazási napokra adható megélhetési támogatás odaítéléséről.

 

Kik nyújthatnak be pályázatot?

A munkatársak mobilitásában a felsőoktatási intézmények bármely munkatársa részt vehet.

Feltételek és megkötések:

 • Főállású alkalmazott (próbaidőn lévő munkatársak pályázatát nem áll módunkban támogatni).
 • A PTE központi egységeiben, Karain, köznevelési és gyógyító tevékenységet ellátó szervezeti egységeiben dolgozók pályázhatnak.
 • Amennyiben a státusza oktató, szükséges feltétel, hogy intézeti, tanszéki vagy PÖB, KB, EB mobilitási vagy nemzetközi ügyekhez kötődő feladatokat is igazoltan ellásson!
 • Amennyiben megfelelő szintű nyelvtudással rendelkezik ahhoz, hogy a fogadó intézményben kommunikálni tudjon, min B2, de inkább C1 javasolt. A nyelvtudás nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy belső nyelvi szintfelmérő eredményéről szóló dokumentummal igazolható, ezek hiányában Europass leadása kötelező.
 • Amennyiben pályázatában megfogalmazott program egybeesik a szervezeti egység és az egyetem stratégiai céljaival.
 • Egy adott Staff Weekre vagy fogadóhelyre azonos egységből maximum 3 fő pályázata kerül támogatásra.
 • A mobilitási tevékenységeknek kapcsolódniuk kell az adott munkatárs szakmai fejlődéséhez.

 

Beadás előtt feltétlenül olvassák végig ezt a pályázati felhívást!

Pályázati dokumentumok:

 

 1. Egy példányban kell kinyomtatni és aláírni az alábbi dokumentumokat, majd beadni a Nemzetközi Igazgatóságra (Vasvári P. u. 4.) (minden más esetben formai hibás a pályázat):
 • kitöltött pályázati űrlap;
 • a közvetlen munkahelyi vezető által jóváhagyott és a fogadó féllel egyeztetett és aláírt munkaterv (Pannónia angol nyelvű formanyomtatvány, Workplan), amely év-hónap-napra pontosan rögzíti a mobilitás időtartamát (ne az utazás napjait írja be)!

 

 1. Az alábbiakat a pályázati felületen (Neptun) kell csatolni! kérvény neve Pannónia Ösztöndíjprogram
  Neptun Belépés >Oktatóknak, >Ügyintézés > Kérvényeim > Pannónia Ösztöndíjprogram személyzeti pályázat
 • kitöltött pályázati űrlap MAGYAR NYELVEN!,

a közvetlen munkahelyi vezető által jóváhagyott és a fogadó féllel egyeztetett és aláírt munkaterv (Workplan Pannónia angol nyelvű formanyomtatvány, angol nyelven kitöltve), amely év-hónap-napra pontosan rögzíti a mobilitás időtartamát! Hétfőtől péntekig, keddtől szombatig időtartam preferált, a vasárnap külön magyarázatra szorul.

Aláíratás sorrendje: 1. külföldi egyetem, 2. pályázó, 3. pályázó felettese!

 

A mobilitási időszak kezdő napja az a nap, amelyen a résztvevő először köteles a fogadó szervezetnél megjelenni, a befejező napja az a nap, amikor a résztvevő a fogadó szervezetnél utoljára köteles megjelenni.

 

 • fényképes, szakmai önéletrajz; (magyar nyelven)
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata vagy a célországtól és szakterülettől függő nyelvtudás igazolása;
 • Pannónia Ösztöndíjprogram partneregyeteme által megrendezésre kerülő, úgynevezett Staff Weekre irányuló pályázat esetén a pályázati űrlap mellékleteként elég benyújtani a fogadó egyetem visszaigazoló e-mailjét a Staff Weekre elnyert helyről. Ez esetben a munkaterv intézhető az ösztöndíj elnyerését követően, de legkésőbb 25 nappal az utazás (Staff Week) kezdő napja előtt a kiutazónak le kell adni a 3 aláírással ellátott dokumentumot. (A regisztrációs díjat a pályázó maga fizeti az ösztöndíjából, azt nem terhelheti rá a PTE-re!!)

 

Minőségi, innovatív, szakmailag átgondolt, és jól kifejtett igényes pályázatokat várunk.

Az egysoros, valamint néhány mondatban kifejtett pályázatok automatikusan formai hibásnak minősülnek! A hiányos, feltételeknek nem megfelelő pályázatokat nem áll módunkban befogadni.

Továbbá, a szó szerint megegyező, vagy nagyon hasonló szövegezésű pályázatok, (azaz plagizált) formai okokra való hivatkozással elutasításra kerülnek.

Tekintettel arra, hogy a pályázat elbírálása 2 lépcsős, és 16 egyetemi vezető dönti el, ezért írjon minőségi anyagot, amiből kiderül, hogy a nagy számú dolgozó közül Ön az, aki érdemes arra, hogy igénybe vegye az Pannónia Ösztöndíjat.

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

Kérem, vegye figyelembe, hogy a leadástól számított 20-25 munkanapot követően lesz döntés, így tervezze meg az utazási dátumot is előre!

A pályázatot a központi pályázati kiírás alapján a Neptunban elektronikusan kitöltött, majd kinyomtatott és aláírt pályázati űrlapon kell benyújtani a fent említett mellékletekkel együtt a PTE Nemzetközi Igazgatóságára.

Postai beküldésre a belső posta megfelelő. (7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. 106-os iroda)

Folyamatos pályázati beadás.

 

Megjegyzés: amennyiben probléma merül fel a Neptun belépéssel, és a pályázat elérésével, kérjük keresse az OIG Neptun csoportot: neptun@pte.hu

 

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a beadási határidőt követő 3-4 héten belül az egyetem által felállított szakmai bizottság bírálja el, és készít javaslatot az Egyetem Erasmus Bizottságának. A pályázatok elbírálásának általános szempontjai:

 • a pályázó a tervezett tevékenység megvalósulása esetén érvényesíteni tudja a megszerzett jó gyakorlatokat, ezáltal javítani tudja a szervezeti egység és az intézmény működését;
 • másodsorban pedig azok, amelyek az THE vagy QS nemzetközi felsőoktatási rangsorokban lévő első 1500 intézmény valamelyikébe irányulnak;
 • a pályázó a megszerzett tapasztalatait és a jó gyakorlatokat átadja a hasonló területen dolgozó munkatársainak (multiplikátor hatás érvényesülése);
 • a kiutazás hozzájárul az intézmény Pannónia Ösztöndíjprogram mobilitásának minőségi és mennyiségi növekedéséhez, a nemzetköziesedés folyamatához, és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások színvonalának emeléséhez;
 • a pályázat benyújtása a rendelkezésre álló források függvényében lehetséges.

 

A támogatott pályázókkal az Egyetem támogatási szerződést köt a kiutazás előtt. A PTE által aláírt támogatási szerződés nélkül a szakmai út nem kezdhető meg, utólagos finanszírozásra nincs lehetőség. A szakmai út alatt nem lehet szabadságra, sem betegszabadságra menni.

 

A támogatott pályázónak a hazaérkezést követő 15 napon belül szöveges szakmai beszámolót kell készítenie a Nemzetközi Igazgatóság részére.

 

Szerződéskötés

A pályázatot elnyert munkatársnak a mobilitás megkezdése előtt Támogatási szerződést kell kötni, amely alapján a PTE az ösztöndíjat átutaláson keresztül biztosítja.

 

További információ

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos kérdésekben a kari koordinátorok is segítséget nyújtanak.

Európán belül - Bogdán Patrik, Intézményi Pannónia asszisztens - bogdan.patrik@pte.hu 

Európán kívül - Czéh Gábor, Intézményi koordinátor - czeh.gabor@pte.hu 

 

Mindenkinek sikeres pályázást kívánunk!

 

5_3.png

HOGYAN KEZDJEK HOZZÁ

Hova utazhatok?

A Pécsi Tudományegyetem partner kapcsolatait az alábbi szűrési lehetőséggel a saját szervezeti egységére bontva megtekintheti itt: mobilitás kereső

 

Célországok

orszagok_bovitett_magyar.png

Az országcsoportokban nem szereplő országok esetén is van lehetőség mobilitások megvalósítására. Ezen országok besorolásával kapcsolatban a Tempus Közalapítványt kell keresni.

Milyen ösztöndíjakból válogathatok?

Az oktatói és munkatársi mobilitások ösztöndíjösszege a választott célországtól függően változik. Az ösztöndíjak napi mértékét az alábbi táblázat tartalmazza:

oktatoi.png

 

A végleges ösztöndíjak napra pontosan kerülnek kiszámolásra a benyújtott munkatervek alapján.

Ismerem az országot, ahova utazni szeretnék?

A tervezés egyik legfontosabb alappillére, hogy tisztában legyen annak az országnak a kultúrájával és szokásaival, ahova utazni szeretne. Minél jobban ismeri egy adott nemzet kultúráját, annál könnyebben tud asszimilálódni és jobban fogja magát érezni, könnyebben kezeli az esetleges "kultúrsokk" hatást, mintha felkészülés nélkül utazna ki. 

 

Összeszedtük a főbb szempontokat, amelyeknek érdemes utánaolvasni és/vagy tájékoztató videókat nézni, akár podcastokat hallgatni még a kiutazás előtt:

 • célország nyelve, kommunikáció és gesztusok
 • célország pénzneme
 • célország főbb vallása és vallási szokásai, fontos ünnepei
 • keleti vagy nyugati kultúra?
 • megélhetési költségek (fontos, hogy felkészült legyen a külföldi mobilitásodra és legyen pénzügyi terve. A körültekintő tervezéshez az alábbi oldalon talál hasznos információkat: Megélhetési költségek)
 • közlekedési szokások
 • stb.

Ha olyan kérdése van, amire itt nem talált választ, keresse a Nemzetközi Iroda munkatársait, vagy az illetékes kari-koordinátort!

 

6_1.png

KIUTAZÁS ELŐTTI TEENDŐK

Szálláskeresés külföldön

A megfelelő szállás keresése és ügyintézése saját felelősség, így érdemes minél hamarabb elkezdeni a szálláskeresést, hogy biztosan jó helyet találjon.

 

Biztosítás, egészségügyi ellátás

Fontos, hogy a külföldön töltött mobilitás időtartalmára rendelkezzen valamilyen fajta egészségügyi lefedettséggel.

Biztosítás

Javasoljuk, hogy amennyiben van rá mód, kössön utasbiztosítást a külföldön töltött mobilitásod idejére, ennek több oka is van: Váratlan helyzet mindig adódhat, bárhol történhet baleset, az orvosi ellátás pedig külföldön elérheti a több százezres, vagy akár milliós nagyságrendet is. Számos európai országban a betegnek saját magának kell fizetnie az ellátás egy részét, ezt az önrészt a társadalombiztosító nem téríti vissza, az utasbiztosítás azonban igen. Az EU-s TB kártya csak a szükséges orvosi beavatkozásokat fedezi, ellenben az utasbiztosítás kiterjed(het) poggyászkárra, hazaszállításra, hegyi mentésre, felelősségbiztosításra is.

Európai Egészségbiztosítási kártya

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása nem pótolja az utasbiztosítást! 

 

Az Európán belüli mobilitások esetén a résztvevő nemzeti egészségbiztosítása az Európai Egészségbiztosítási Kártyán keresztül alapbiztosítást nyújt egy másik uniós országban való tartózkodás idejére. Ez a fedezet azonban nem feltétlenül elegendő minden helyzetben, például hazatelepülés vagy különleges orvosi beavatkozás, illetve partnerországokba irányuló mobilitás esetén. Ebben az esetben kiegészítő magán-egészségbiztosításra lehet szükség. A felelősség- és balesetbiztosítások fedezik a külföldi tartózkodás során a résztvevő által vagy a résztvevőnek okozott károkat. A különböző országokban eltérő szabályozás vonatkozik ezekre a biztosításokra, és a résztvevőknél fennáll annak a veszélye, hogy a szokásos rendszerek nem terjednek ki rájuk, például, ha nem minősülnek alkalmazottnak, vagy ha a fogadó szervezetnél nem hivatalosan vannak bejegyezve. A fentieken túlmenően ajánlott az okmányok, az utazási jegyek és a poggyászok elvesztése vagy ellopása elleni biztosítás.

 

További információkról és a kártya igényléséről a NEAK honlapján tud olvasni.

Úti okmányok kezelése

Még a legrutinosabb utazókkal is előfordulhat, hogy nem figyelnek arra, meddig használható az útlevelük, mikor jár le a személyi igazolványuk. Ennek legfőbb oka, hogy ezen okmányok érvényességi ideje hosszú, így könnyen meg lehet feledkezni a lejárat dátumáról. Figyelembe kell venni azt is, hogy vannak olyan országok, amelyeknél a beutazás egyik alapkövetelménye, hogy az országba történő belépést követően az útlevélnek még legalább fél évig érvényesnek kell lennie. Ha ilyesmi miatt visszafordítanak a határról, az egyrészt nem kellemes, másrészt meglehetősen költséges. Ezért jóval az utazás előtt ellenőrizzük le az útlevél/személyi igazolvány érvényességét, és ha szükséges, mielőbb kérjünk megújítást.

Kell útlevél, vagy elég a személyi igazolvány?

Abban az esetben, ha nem uniós országba utazik, akkor érvényes útlevélre, egyes országok esetében pedig vízumra lesz szüksége.

Azon országok listája, ahova elég a személyi igazolvány:

Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Monaco, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia.

Mi a teendő az úti okmányok elvesztése esetén?

Előfordulhat, hogy elveszti, vagy ellopják az úti okmányát (személyi igazolvány/útlevél). Ilyen esetben forduljon a helyi rendőrséghez és vetessen fel velük az eseményről jegyzőkönyvet, amely birtokában forduljon az illetékes magyar külképviselethez. (Érdemes már a kiutazás előtt megnézni, hogy hol található a magyar nagykövetség az adott országban.) Ekkor a konzulátuson kiállítanak egy ideiglenes úti okmányt a magyar állampolgároknak, amelynek segítségével gond nélkül hazajöhet Magyarországra.

Támogatási szerződés

Ahhoz, hogy a Pécsi Tudományegyetemtől időben megérkezzen az elnyert ösztöndíj támogatás, legalább 2-3 héttel a kiutazás előtt alá kell írnia, meg kell kötnie a támogatási szerződést az egyetemmel. A támogatási szerződést a Nemzetközi Iroda munkatársai állítják ki, miután benyújtotta az összes, a szerződéskötéshez szükséges dokumentumot.

 

A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok listája a következő:
 • feltöltés alatt...

 

7_1.png
HAZAÉRKEZÉS UTÁN

Kötelezően benyújtandó dokumentumok:

A pályázó hazaérkezését követő 15 napon belül szöveges szakmai beszámolót köteles készíteni a Nemzetközi Igazgatóság számára

 

A pályázó hazaérkezését követő 7 napon belül köteles leadni a befogadó intézmény által aláírt részvételi igazolást a Nemzetközi Igazgatóság számára.

 • Fontos! A részvételi igazolást még a kint tartózkodásod alatt írasd alá a befogadó intézménnyel.

 

8_1.png

FORMANYOMTATVÁNYOK

Munkaterv

Részvételi igazolás (feltöltés alatt)

 

9_1.png

KARI/INTÉZMÉNYI KOORDINÁTOROK

Kari Koordinátorok elérhetőségei

 

koordinatorok_magyar_sorok.png

2_9.png

3_3.png

4_3.png

Intézményi koordinátor elérhetőségei

6_3.png

10_1.png

GYIK

feltöltés alatt...