Makovecz ösztöndíj - felhívás

A Pécsi Tudományegyetem és külhoni egyetemközi partnerei a Technológiai és ipari Minisztérium által Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram elnevezéssel részképzéses ösztöndíjat hirdet a 2022/23-as tanév őszi félévre az alábbi külhoni egyetemeken és főiskolákon:

 

INTÉZMÉNY

VÁROS/RÉGIÓ ÉS ORSZÁG

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Babeş-Bolyai Tudományegyetem

Kolozsvár; Románia  

Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara

Nyitra; Szlovákia

 

Partiumi Keresztény Egyetem

Nagyvárad; Románia

https://erasmus.partium.ro/hu/makovecz-vendeghallgatoknak

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola

Beregszász; Ukrajna

 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

Csíkszereda, Kolozsvár, Marosvásárhely; Románia

http://www.sapientia.ro/hu/makovecz-hallgatoi-osztondijprogram
http://www.sapientia.ro/hu/makovecz-hallgatoi-osztondijprogram/vendeghallgatok

Selye János Egyetem

Révkomárom; Szlovákia

 

Szabadkai Műszaki Szakfőiskola

Szabadka; Szerbia

 

Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara

Szabadka; Szerbia

 

A Makovecz Programot az Innovációs és Technológiai Minisztérium a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 64. § (2) bekezdésének f) pontja alapján a külhoni magyar nyelvű felsőoktatás támogatása céljából hirdeti meg.
A magyar-magyar hallgatói mobilitás növelése érdekében az Innovációs és Technológiai Minisztérium a kijelölt határon túli, magyar oktatási nyelvű képzési helyeken biztosít az intézményközi együttműködésekben részképzési lehetőséget legfeljebb 5 hónapos időtartamra.
Az ösztöndíj a jelentkezőt kizárólag a jelentkezésében szereplő, és az Értékelő Bizottság által is javasolt felsőoktatási intézményben, szakon és időtartam alatt folytatott tanulmányai alatt illeti meg.
Az ösztöndíjak folyósítását, az ehhez kapcsolódó adminisztratív feladatokat a külhoni egyetem látja el.
A külhoni fogadó egyetem személyenként szerződést köt az ösztöndíjasokkal és további, az ösztöndíjast segítő adminisztratív feladatokat (tájékoztatás az ösztöndíjast megillet ő jogosultságokról, kapcsolattartás az intézményekkel stb.) lát el.

Az ösztöndíjnak alapvetően két lehetséges formája van:

  • teljes szemeszteres mobilitás, melynek során a pályázó vállalja, hogy az ösztöndíj elnyerése esetén minimum 20 kreditpontnak megfelelő tanegységet végeznek el a fogadó külhoni felsőoktatási intézménynél, melyről a mobilitás végeztével igazolást kell benyújtaniuk a Pécsi Tudományegyetemen;
  • rövid távú (1–4 hónapos, ez a fogadó intézménytől függ!) mobilitás, mely lehet óralátogatás, kutatás, könyvtárazás, laboratóriumi vagy terepgyakorlat stb. Fontos megjegyezni, hogy a pályázó tudakozódjon, hogy a választott intézmény lehetővé teszi-e a választott tevékenységet! A rövid távú mobilitás esetén a pályázónak munkatervet kell készítenie, amit egy oktatónak (PTE) támogató aláírásával el kell látnia. A mobilitás végeztével szakmai beszámolót kell készítenie, amit a fogadó intézményben írat alá és benyújt a Pécsi Tudományegyetemen.

FONTOS: a teljes szemeszteres mobilitás előnyt élvez a rövid távúval szemben!

A PTE Nemzetközi Igazgatósága és az Erasmus Bizottság választja ki a hallgatókat a mellékelt szempontrendszer alapján.

 

JELENTKEZÉS:

Jelentkezhet a Pécsi Tudományegyetem minden alap-, mester-, osztatlan vagy doktori képzésben résztvevő, nappali tagozatos hallgatója, akinek

  • érvényes hallgatói jogviszonya van az intézménnyel;
  • legalább 1 lezárt tanévvel rendelkezik a mobilitás megkezdésének időpontjában (ez nem vonatkozik a doktori képzésre);
  • a legutolsó lezárt félévének súlyozott tanulmányi átlaga nem kisebb, mint: 3,00.

 

Jelentkezni 2022. július 22-ig az online jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével lehetséges.

 

További információért forduljon a Makovecz Ösztöndíjprogram egyetemi koordinátorához:

Kónya Bence

PTE Nemzetközi Igazgatóság

Vasvári Pál u. 4., I. emelet, 103-as iroda

e-mail: konya.bence@pte.hu

 

A PÁLYÁZÁSBÓL KIZÁRÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK:

Nem részesülhetnek támogatásban azok a hallgatók, akik

• a 2022/23-as tanévben az Emberi Erőforrások Minisztériuma/Technológiai és Ipari Minisztérium és a KKM Balassi Intézet más közös pályázata alapján ösztöndíjban vagy tanulmányi támogatásban részesülnek, és/vagy
• más nemzetközi egyezményen alapuló, vagy magyar állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban, támogatásban részesülnek.
Továbbá: azok a hallgatók, akik a mobilitás idejére halasztanak/passziváltatják félévüket.

 

EGYÉB TUDNIVALÓK (GYIK):

  • a befogadó intézmény dönti el végső soron, hogy fogadja-e a hallgatót (a félreértések elkerülése végett: lehet sikeres a pályázat, de esetleg a fogadó intézmény nem tudja fogadni a hallgatót);
  • az ösztöndíjról, juttatásokról alapvetően a fogadó intézmény dönt; ott érdemes ezekről tájékozódni;
  • más ösztöndíj, mint kizáró feltétel: itt alapvetően a mobilitási ösztöndíjakról van szó (Erasmus, Erasmus+, Campus Mundi, CEEPUS, ún. miniszteri ösztöndíj stb.);
  • több intézményt (maximum hármat) is meg lehet jelölni, fontossági sorrendben;
  • alapvetően a pályázó szakjához/képzéséhez kapcsolódó pályázatokat tudjuk támogatni.