Makovecz Hallgatói Ösztöndíjprogram - Jelentkezési lap

Az alábbi jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével elismerem, hogy az alábbiakban ismertetett pályázási feltételeknek maradéktalanul megfelelek.

 

Jelentkezhet a Pécsi Tudományegyetem minden alap-, mesteri, osztatlan vagy doktori képzésben résztvevő, nappali tagozatos hallgatója, akinek 

  • érvényes hallgatói jogviszonya van az intézménnyel;
  • legalább 1 lezárt tanévvel rendelkezik a mobilitás megkezdésének időpontjában (ez nem vonatkozik a doktori képzésre); 
  • a legutolsó lezárt félévének súlyozott tanulmányi átlaga nem kisebb, mint: 3,00.