Útmutatás a koronavírus-járvány miatt elmaradt utazások kapcsán

A COVID-19 koronavírus okozta járvány miatt a vírus által érintett területekre tervezett kiutazásoktól, illetve az onnan tervezett beutazásoktól való elállást vis maior helyzetként kezeljük a Tempus Közalapítvány által koordinált minden programban.

 

A kormány 2020. március 11-én közzétett 41/2020.(III.11) kormányrendelete alapján:

  • Beutazási tilalom lépett érvénybe Olaszország, Kína, Dél-Korea és Irán területéről
  • A külföldre irányuló iskolai kirándulás tilos 

 

  • A fentiek értelmében az iskolák által tervezett mobilitási tevékenységek nem valósíthatók meg.
  • Az iskolákon kívüli pályázó intézményeket, szervezeteket arra kérjük, hogy a mobilitás megkezdése előtt felelősségteljesen tájékozódjanak, mérlegeljék a helyzetet, és  a tervezett kiutazásokat a projekt futamidején belül lehetőség szerint ütemezzék át, halasszák el.
  • A kormányrendeletben felsorolt, beutazási tilalom alá eső országokból résztvevő nem fogadható.

 

Kérjük azon fogadó intézmények és szervezetek felelősségteljes hozzáállását, akik más régiókból fogadnának résztvevőket, hogy fontolják meg akár a közös programok / beutazások elhalasztását is.

 

Kérjük, kövessék figyelemmel a Külgazdasági és Külügyminisztérium honlapján az utazásra nem javasolt területek listáját.

A fentiek mellett az alábbi honlapok követését javasoljuk:

 

A kiutazások elhalasztása vagy törlése, illetve a folyamatban lévő mobilitási tevékenység megszakítása vis maiornak minősül.

 

  • A meghiúsult kiutazásoknak az ösztöndíj terhére kifizetett indokolt költségeinek elszámolása egyéni kérelem benyújtását követően egyedi mérlegelést és jóváhagyást igényel – a kérelemben leírt körülmények és a benyújtott dokumentumok (számlák, igazolások) értékelése alapján.
  • Az Erasmus+ program és az Európai Szolidaritási Testület által támogatott tevékenységek vonatkozásában az Európai Bizottság iránymutatása szerint járunk el. A pályázó szervezetek és intézmények részletes útmutatást kaptak.
  • Az egyes programok tekintetében a vis maior esetek elszámolása eltérő, így kérjük az érintett intézményeket, szervezeteket, hogy a tervezett mobilitások elhalasztása, törlése vagy megszakítása esetén mielőbb vegyék fel a kapcsolatot a Tempus Közalapítvány adott programért felelős munkatársaival. https://tka.hu/538/munkatarsak
  • Azok az egyéni kiutazók, akikkel a Tempus Közalapítvány nem áll szerződéses viszonyban, mindenképpen egyeztessenek a küldő intézményükkel, szervezetükkel!
  • Az Erasmus+ hallgatók az intézményi koordinátoruktól kapnak részletes felvilágosítást.

 

2020. március 12.

 

Forrás: https://tka.hu/hir/13422/utmutatas-a-koronavirusjarvany-miatt-elmarado-u...