Új pályázati felhívás a Szlovák Köztársaság Nemzeti Ösztöndíjprogramjára

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Ösztöndíjprogramja keretében a mobilitás ösztönzése érdekében a 2021/2022-es tanévben új felhívás került kihirdetésre tanulmányi, kutatói, művészeti és előadási ösztöndíj benyújtására.

A pályázatok beadási határideje 2021. április 30. 16:00 óra, az ösztöndíjak a 2021/2022-es tanév folyamán valósulnak meg. Az ösztöndíjakra a következő oldalakon lehet pályázni online: www.stipendia.sk vagy www.scholarships.sk.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Ösztöndíjprogramja támogatja a külföldi hallgatók, doktoranduszok, egyetemi oktatók, kutatók és művészek mobilitását, bekapcsolódását a szlovák egyetemeken és a szlovák kutatóintézetekben folyó munkába. Az ösztöndíjra a világ bármelyik ország állampolgára pályázhat. Alapvető tájékoztatást a programról angol nyelven csatoljuk. A program részletes leírását a pályázók a hivatalos honlapon találják www.stipendia.sk vagy www.scholarships.sk.

Az ösztöndíj a szlovákiai egyetemek és kutatói szervezetek hallgatóira, doktoranduszaira és posztdoktori hallgatóira is irányul, akik állandó lakóhellyel Szlovákiában rendelkeznek. Az ösztöndíj a tanulmányi, és/vagy kutatói ösztöndíj megélhetési költségeit fedezi a felsőfokú tanulmányok alatt (mester/doktori képzés), továbbá a tanulmányi és/vagy kutatói/művészeti ösztöndíjat a doktori tanulmányok alatt, vagy kutatói ösztöndíjat a posztdoktori hallgatók számára egy külföldi egyetemen, illetve kutatói szervezetnél.

Amennyiben kérdése van a Szlovák Köztársaság Nemzeti Ösztöndíjprogramról, közvetlenül ezen program adminisztrátoraihoz is fordulhat – Kristína Sallerová (kristina.sallerova@saia.sk), állandó szlovákiai lakcímmel rendelkező pályázók; Ondrej Aradský (ondrej.aradsky@saia.sk), külföldi pályázók.

A Nemzeti Ösztöndíjprogram (NÖP) egy ösztöndíjprogram, amely alapításáról a Szlovák Köztársaság kormánya döntött 557 sz. határozattal 2005. július 13-án. A NÖP folytatásáról a Szlovák Köztársaság kormánya 317 sz. határozattal döntött 2009. április 29-én. Az ösztöndíjprogramot a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma költségvetéséből finanszírozza. A Nemzeti Ösztöndíjprogram adminisztratív részeit a SAIA, n. o. biztosítja a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériumával kötött szerződése alapján. A NÖP ösztöndíjasai a Szlovák Köztársaság kormányának ösztöndíjasai.

A következő beadási határidő 2021. október 31., ami a 2021/2022-es tanév tavaszi félévkor megvalósulandó ösztöndíjakra vonatkozik.

További információ:

Eredeti nyelven: https://tka.hu/docs/palyazatok/letak_nsp_1119_sk.pdf

Angolul: https://tka.hu/docs/palyazatok/leaflet_nsp_1119_en.pdf