EDUC Gap Year Ösztöndíj 2021 - fizikai mobilitás hallgatók részére

Felhívás az EDUC (European Digital UniverCity) Szövetség Gap Year hallgatói tanulmányi fizikai mobilitási programban való részvételre a 2021/2022-es tanévben

 

Kedves PTE Hallgató!

 

Az EDUC Szövetség örömmel hirdeti új fizikai mobilitási programját a Pécsi Tudományegyetem BA/Bsc, MA/Msc hallgatói számára.

 • Hallgatóként szeretnél 5-10 hónapig egy franciaországi EDUC egyetemen tanulni és új tapasztalatokat szerezni?
 • Legalább B2 szintű francia nyelvtudással rendelkezel?
 • Szívesen hallgatnál szakod témájától eltérő kurzusokat?

A Gap Year program ezeket kínálja! Várjuk jelentkezésedet!

 

A pályázat által nyújtott lehetőségek:

 

 • A Gap Year program keretében a pályázaton nyertes hallgatók részt vehetnek a két megjelölt francia felsőoktatási intézmény képzésében.
 • A hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy a külföldi egyetem saját hallgatóival megegyező státusban fogadja őket, tandíjat fizetniük nem kell.

 

A pályázat célja:

 • hogy lehetővé tegye a fogadó egyetemen történő oktatási, nyelvi és kulturális tapasztalatok megszerzését
 • hogy a tanulmányi célú mobilitás elősegítse a hallgató személyes képességeinek fejlesztését
 • a hallgató francia nyelvben való elmélyülését, fejlődését egyéb nyelveken felvehető kurzusokon keresztül is (angol, német, olasz, spanyol, portugál, arab)
 • hogy a hallgató új, a PTE-n folytatott tanulmányaitól eltérő tudományterületeken kipróbálja magát, valamint jövőbeli karrierjéről érdemben dönteni tudjon
 • hogy a hallgató megtapasztalja azt az interkulturális nyitottságot, amely a két dinamikus egyetemi városban (Párizs és a hozzá közeli Rennes) található

 

A tanulmány hossza:

 • A külföldi tanulmányok minimális időtartama 5 hónap, maximális időtartama 10 hónap.

 

Az EDUC Gap Year program keretében külföldön teljesítő hallgatók:

 • 5 vagy 10 hónapot töltenek külföldön
 • a fogadó intézményben nem fizetnek tandíjat
 • itthon is beiratkoznak, aktív hallgatói státuszt létesítenek, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják
 • a külföldön teljesítendő szemeszterekre meghatározott kreditszám minimum 25 ECTS
 • a program ideje alatt nem lehetnek Stipendium Hungaricum Ösztöndíj vagy az Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak részesei

 

A programban részt vevő egyetemek:

 

Ki nyújthat be pályázatot? (Általános részvételi feltételek):

 • az a hallgató, aki BA/BSc vagy MA/MSc, szinteken folytat tanulmányokat az intézményben
 • abban a félévben, amelyben a Gap Year mobilitás megvalósul, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a PTE-n; és diplomáját nem szerzi meg a mobilitási időszak befejezése előtt
 • az a hallgató, aki rendelkezik minimum B2-es francia nyelvtudással (nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolni is tudja ezt)
 • aki megfelel a PTE-n meghirdetett egyéb pályázati követelményeknek

A két francia egyetem által felajánlott kurzusok legnagyobb része francia, csak néhány angol kurzus választható.

Figyelem! A Gap Year Ösztöndíj kreditelfogadása a Pécsi Tudományegyetemen nem lehetséges.

 

A pályázat részei:

 1. Online jelentkezési lap:
  • kérjük angol nyelven kitöltve
  • ITT érhető el
 2. Motivációs levél:
  • Legfeljebb 1 oldalas levél, amelyben a pályázó kifejti, hogy miért kívánja elnyerni az ösztöndíjat, az hogyan járul hozzá szakmai karrierjének, szociális és egyéb képességeinek, európai készségeinek fejlesztéséhez, illetve jövőbeli társadalmi-szakmai beilleszkedéséhez.
 3. Nyelvtudást igazoló okiratok másolata:
  • francia nyelvből B2 vagy C1 típusú nyelvvizsga
 4. Közéleti és/vagy tudományos tevékenységet igazoló dokumentumok

 

A dokumentumokat kérjük az educ@pte.hu e-mail címre beküldeni az elektronikus jelentkezéssel egy időben, de legkésőbb a jelentkezési határidőig, 2021. május 6-ig (csütörtök)!

 

A jelentkezés elbírálásának kritériumai:

 • a benyújtott dokumentumok érvényessége
 • a motivációs levél tartalma, minősége
 • a motivációs levélben szereplő elemek, amelyeknek a levélben szerepelniük kell, és amelyek közül a pályázónak legalább egyet meg kell erősítenie
  • új készségek fejlesztése
  • nyelvi és kulturális készségfejlesztés
  • európai nyitottság
  • a társadalmi és szakmai beilleszkedéshez szükséges eszközök
  • a választott kurzusok és a hallgató mobilitási terve közötti összefüggés

 

Az anyagi támogatás összege:

Szálláslehetőségek:

 

Az ösztöndíjat elnyerő hallgatóval szerződést a fogadó francia egyetem köt.

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem feltétlenül fedezi a kint tartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges.

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

 • A pályázatot legkésőbb 2021. május 6-ig (csütörtök) kell benyújtani elektronikus úton az

alábbi linken.

 • Hiányos, feltételeknek nem megfelelő vagy határidő után érkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

 

Kérjük, hogy a pályázat előkészítése során ellenőrizze a partneregyetemek kurzuskínálatait!

- UR1: https://formations.univ-rennes1.fr/

- UPN: https://formations.parisnanterre.fr/fr/index.html

 

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat szakmai bizottság bírálja el legkésőbb 2021. június elejéig. A nyertes pályázókat e-mailben értesítjük.

 

Kapcsolat:

 • tanulmányi ügyben: Németh Judit, intézményi Erasmus+ koordinátor: nemeth.judit@pte.hu
 • adminisztratív ügyben: a PTE Központi EDUC Irodája: Rippl Kinga EDUC közösségi menedzser: educ@pte.hu

 

Üdvözlettel:

A PTE Központi EDUC Irodája

Pécsi Tudományegyetem 
   Rektori Kabinet 
   Nemzetközi Igazgatóság 
   H-7622 Pécs Vasvári Pál 4.