Adminisztratív személyzeti mobilitás a Mohammed VI Polytechnic Egyetemen a 2021/22-es tanévben

ERASMUS+ NKM PROGRAM

STAFF MOBILITY for TRAINING (STT)

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2021/22. TANÉV TAVASZI SZEMESZTERÉBEN A MOHAMMED VI POLYTECHNIC UNIVERSITY EGYETEMEN (UM6P, MAROKKÓ)

SZEMÉLYZETI KÉPZÉSRE

ADMINISZTRATÍV MUNKAKÖRBEN DOLGOZÓ RÉSZÉRE

 

A Pécsi Tudományegyetem pályázatot ír ki a 2021/2022. tanév tavaszi félévében

2 fő adminisztratív dolgozó részére mobilitási programban való részvételére. A mobilitási típus neve: személyzeti képzés (staff mobility for training).

 

A személyzeti képzést a 2022. május 1 – július 30. közötti intervallumban kell megvalósítani.  A pénzügyi feltételeket figyelembe véve az ajánlott megvalósítási időszak 2022. május 1 – július 30. között lehetséges.

 

A pályázat célja:

Az adminisztratív személyzet mobilitásának célja, hogy az Egyetem állományában dolgozó továbbképzését elősegítse, az Egyetem egésze számára hasznosítható tapasztalatok, jó gyakorlatok megszerezését támogassa.

 

A pályázat tárgya:

 1. 5 napos szakmai tapasztalat:
  • A pályázat keretében maximum 5 munkanap (és 2 utazási napra) időtartamra lehetséges pályázni:
  • A UM6P egyetemen jó gyakorlatok átvétele, képzésben való részvétel érdekében;
  • Képzési célú szakmai találkozón, tréningen való részvételre az UM6P Egyetemen
  • Konferencia-részvétel nem támogatható!

 

Milyen támogatást ad a program?

Az Erasmus+ nemzetközi kreditmobilitás program keretében a támogatott személy megélhetési és utazási támogatásban részesül.

 

A támogatás mértéke:

A támogatás összege két tételből tevődik össze: egyrészt a célország napi megélhetési rátájától, amellyel a kinn töltött napokat (utazási napokkal együtt) kell megszorozni, másik tétel az utazási távolság alapján számítandó. Ezeket az összegeket az alábbi táblázatok tartalmazzák:

 

Fogadó ország

1.-14. nap

Marokkó

180 € / nap

 

Utazási támogatás távolság alapján:

 

2000 – 2999 km

360 €

 

 

 

Az Erasmus támogatás csupán hozzájárul a külföldi út megvalósításához, a kiutazás és a kinn-tartózkodás teljes költségét nem szükségszerűen fedezi.

 

A mobilitási időszak kezdő napja az a nap, amelyen a résztvevő először köteles a fogadó szervezetnél megjelenni, a befejező napja az a nap, amikor a résztvevő a fogadó szervezetnél utoljára köteles megjelenni.

 

Az utazási idő a mobilitási időszakba nem számít bele.

 

 

Kik nyújthatnak be pályázatot?

Az vehet részt az Erasmus + nemzetközi kreditmobilitás mobilitási programban, aki:

 • főállású alkalmazott;
 • megfelelő szintű nyelvtudással rendelkezik ahhoz, hogy a fogadó intézményben kommunikálni tudjon. A nyelvtudás nyelvvizsga bizonyítvánnyal vagy belső nyelvi szintfelmérő eredményéről szóló dokumentummal igazolható. Amennyiben egyikkel sem rendelkezik, a pályázónak nyilatkoznia kell nyelvismeretéről az Europass önéletrajzi kritériumainak megfelelően. A nyelvvizsgával nem rendelkezők bizottsági meghallgatáson vesznek részt.
 • pályázatában megfogalmazott program egybeesik a szervezeti egység és az egyetemi stratégiai céljaival.

 

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatot a központi pályázati kiírás alapján az elektronikusan kitöltött, nyomtatott és aláírt pályázati űrlapon kell benyújtani legkésőbb 2022. április 22.-ig a PTE Nemzetközi Igazgatóságára. A pályázat aláírt és szkennelt formátumban emailben is leadható. A kitöltött pályázati űrlap MS Word formátumban emailben is elküldendő Németh Judit NI MPI irodavezető részére a nemeth.judit@pte.hu e-mail címre.

 

Beadás előtt feltétlenül olvassák végig ezt a pályázati felhívást.

 

Pályázati dokumentumok:

Egy nyomtatott példányban kell beadni az alábbi dokumentumokat:

 • kitöltött, aláírt pályázati űrlap;
 • fényképes szakmai önéletrajz;
 • nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata vagy a célországtól és szakterülettől függő nyelvtudás igazolása;
 • a közvetlen munkahelyi vezető által jóváhagyott és a fogadó féllel egyeztetett és aláírt (szkennelt) munkaterv vagy tanulmányi terv (Erasmus+ formanyomtatvány), amely év hónap napra pontosan rögzíti a mobilitás időtartamát

 

A hiányos, feltételeknek nem megfelelő vagy határidő után érkező pályázatokat nem fogadjuk el.

A benyújtott pályázatok elbírálása:

A benyújtott pályázatokat a beadási határidőt követő 1 héten belül a PTE Erasmus Bizottsága bírálja el. A pályázatok elbírálásának általános szempontjai:

 • a pályázó a tervezett tevékenység megvalósulása esetén érvényesíteni tudja a megszerzett jó gyakorlatokat, ez által javítani tudja a szervezeti egység és az intézmény működését;
 • a pályázó a megszerzett tapasztalatait és a jó gyakorlatokat átadja a hasonló területen dolgozó kollégáinak (multiplikátor hatás érvényesülése);
 • a kiutazás járuljon hozzá az intézmény Erasmus mobilitásának minőségi és mennyiségi növekedéséhez, a nemzetköziesedés folyamatához, és az ezzel kapcsolatos szolgáltatások színvonalának emeléséhez.

 

A támogatott pályázókkal, az Egyetem támogatási szerződést köt.

 

Személyzeti kiutazásokra vonatkozó speciális ajánlások és engedélyeztetések

 

A nemzetközi személyzeti mobilitások keretében tervezett ki- és beutazásokat a résztvevők a küldő és fogadó állam jogszabályai - különösen a járványhelyzettel összefüggő be- és kiutazási, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok -, az Európai Bizottság, a Tempus Közalapítvány, valamint a küldő és fogadó intézmény mindenkori járványhelyzettel összefüggő ajánlásai és szabályzatai figyelembevételével kötelesek megtervezni, a járványhelyzetben elvárható fokozott gondosság követelményére tekintettel.