Hogyan létesítsünk CEEPUS hálózatot

  • Partnerként való bekapcsolódás: partnerkeresés után (korábbi szakmai kapcsolatok felelevenítésével, vagy partnerkeresõ szolgáltatások igénybevételével) új együttmûködések, csereakciók kidolgozása.
  • Koordinátorként való bekapcsolódás: meg kell határozni, hogy a hálózatban részt vevõ partnerintézmények közül melyik vállalja a koordinátor szerepét
  • Csatolandó dokumentumok beszerzése az alábbiakban részletezett szabályok alapján. (rektor/főigazgató támogatását tartalmazó "Letter of Endorsement" és a felelõs szervezeti egység által aláírt "Letter of Intent" amely a külföldi tanulmányok kölcsönös elismerését biztosítja)
  • A pályázat szövegének összeállítása az on-line pályázati ûrlapon, és a pályázat határidõre történõ beadása.
  • A pályázatok beadása elektronikus úton, on-line rendszerben lehetséges, a Központi CEEPUS Iroda honlapján keresztül, melynek elérhetõsége: http://www.ceepus.info