Erasmus+ szakmai gyakorlat mobilitás pályázati felhívása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Pécsi Tudományegyetem pályázatot ír ki a 2023/2024-es tanévben Erasmus+ szakmai gyakorlat mobilitási programban való részvételre

 

A pályázat célja:

A gyakorlat egy másik programországban található vállalkozásnál, szervezetnél eltöltött időszak. Célja, hogy segítséget nyújtson a közösségi munkaerőpiacon szükséges készségek elsajátításához és a fogadó ország gazdasági és társadalmi kultúrájának a megértéséhez. A fogadó vállalkozás a munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés vagy az ifjúság területén aktív privát vagy közintézmény lehet, Nemzeti Irodák és EU-szervek kivételével.

 

Az Erasmus+ program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak arra, hogy a programország egyetemein, szakmai szervezeteinél, non-profit szervezeteinél szakmai gyakorlatot teljesítsenek. A mobilitás célja szakos tanulmányokkal egybekötött szakmai gyakorlat lehet. A mobilitás csak akkor valósulhat meg, ha a külföldi szakmai gyakorlatot a küldő intézmény elfogadja és azt a hallgató itthoni előmenetelébe (a PTE-s kreditszámokon) beszámítja és/vagy Diploma Supplementet állít ki.

 

Az Erasmus+ program keretében külföldön teljesítő hallgatók itthon is beiratkoznak, aktív hallgatói státuszt létesítenek, esetleges itthoni tandíjukat kifizetik és rendes ösztöndíjukat a külföldi tartózkodás idejére is megkapják.

 

A szakmai gyakorlat mobilitás időtartama: min. 63 nap – max. 90 nap (3 hónap)

 

A szakmai gyakorlat ledolgozandó heti óraszáma: min. 30 óra/hét

 

A szakmai gyakorlat megvalósulásának ideje: 2024.03.01. - 2024.07.31.

 

Ösztöndíj pénzneme: FORINT

 

Ki nyújthat be pályázatot?

 

Általános részvételi feltételek:

 • a hallgató magyar állampolgár, vagy oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat az intézményben;
 • abban a félévben, amelyben a mobilitás megvalósul, aktív hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni a PTE-n; a diploma nem szerezhető meg a mobilitási időszak befejezése előtt,
 • diplomaszerzést követő szakmai gyakorlatra nincs lehetőség,
 • a hallgató nyelvi kompetenciáinak ellenőrzése megtörténik az Európai Bizottság által elvárt módon (on-line felmérés a kiválasztás után, illetve a hazaérkezés után)
 • megfelel a karon meghirdetett pályázati követelményeknek,

 

Benyújtandó dokumentumok:

 • Önéletrajz
 • Motivációs levél
 • Kreditigazolás az előző 2 lezárt félévről
 • Nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata
 • Igazolás egyéb tudományos vagy közösségi tevékenységről
 • Témavezetői ajánlás
 • Fogadólevél

 

Az Erasmus+ program szabályai szerint minden hallgató legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt képzési szintenként (részképzés és szakmai gyakorlat összesen), így ha a pályázó jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot, akkor újra pályázhat. Azok a mester vagy doktori képzésben résztvevő hallgatók is pályázhatnak, akik a korábbi képzési szinte(ke)n már voltak Erasmus hallgatók.

 

Az ösztöndíj mértéke:

Az ösztöndíj összege függ a szakmai gyakorlat időszak hosszától (napra pontosan) és a célországtól. 

 

 

Szakmai gyakorlat

Magas megélhetési költségű célországok

300.000 forint / hó

Ausztria (AT), Belgium (BE), Ciprus (CY), Dánia (DK), Egyesült Királyság (UK), Finnország (FI), Franciaország (FR), Görögország (EL), Hollandia (NL), Írország (IE), Izland (IS), Lichtenstein (LI), Luxemburg (LU), Málta (MT), Németország (DE), Norvégia (NO), Olaszország (IT), Portugália (PT), Spanyolország (ES), Svédország (SE),

Közepes megélhetési költségű célországok

276.000 forint / hó

Bulgária (BG), Csehország (CZ), Észtország (EE), Horvátország (HR), Litvánia (LT), Lettország (LV), Lengyelország (PL), Románia (RO), Szerbia (RS), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK) Macedónia (MK), Törökország (TR)

FORINT ALAPÚ ÖSZTÖNDÍJ KIFIZETÉS

 

Az egyéni támogatás keretében fedezhető egy utazási nap a tevékenységet megelőzően, és egy utazási nap a tevékenységet követően.

 

A kevesebb lehetőséggel rendelkező hallgatók esetén 100.000 forint összegű kiegészítő támogatásra jogosultak az uniós Erasmus+ program keretében nyújtott egyéni támogatásuk mellett. Az esélyegyenlőségi támogatás külön igénylés alapján történik.

 

Utazási támogatás

Azok a hallgatók, akik környezetkímélő/környezettudatos utazást - buszt, vonatot vagy közös autóhasználatot (diáktársakkal, nem családdal/barátokkal) - választanak, egyszeri, 20.000 forint összegű hozzájárulásban részesülnek az egyéni támogatás kiegészítéseként, és adott esetben legfeljebb 4 nap kiegészítő egyéni támogatást kapnak a menettérti utazáshoz kapcsolódó utazási napok fedezésére.

 

Felhívjuk a pályázó hallgatók figyelmét, hogy az ösztöndíj nem fedezi a kint tartózkodás során felmerülő összes költséget, azt más forrásokból kiegészíteni szükséges.

 

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázat beadásának határideje: 2024.05.15. napjának 15:00 órája, a mobility online felületén. A pályázatról bővebb információt a kari koordinátor ad.

 

Elérhetőségi adatok:

A hiányos, feltételeknek nem megfelelő vagy határidő után érkező pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

 


Részletes kari pályázati felhívások:

Állam- és Jogtudományi Kar

Általános Orvostudományi Kar

Gyógyszerésztudományi Kar

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 

Egészségtudományi Kar

Közgazdaságtudományi Kar 

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar 

Művészeti Kar 

Műszaki és Informatikai Kar 

Természettudományi Kar